KROUŽKY PRO DĚTI

Přehled kroužků pro děti konaných v obecní Knihovně J. M. Hovorky.
 

Studentka Viktorie Baštecká nabízí v knihovně výuku angličtiny pro děti 6-8 nebo 8-10 let zábavnou formou her a říkadel. Možné termíny: út 17-18h, st 16-17h, čt 17-18h.
Začátek od 18. října.
V případě zájmu prosím pište na knihovna@statenice.cz, kroužek se utváří
a jeho finální podobu (termín, věkové složení skupiny...) vyladíme ve spolupráci se...

ROZHALAS

13.09.2022

Pravidelné úterky od 17:30 do 18:30. Na kroužku se scházejí starší děti 13+ ke společnému muzicírování a tvoření. Kroužek vede Kateřina Molčíková. Děti pořádají také koncerty pod názvem HRRR (Hudební redaktoři rádia Rozhalas) ať už v naší knihovně nebo v Tuchoměřicích při příležitostech jako je Svatojánská slavnost a podobně.
Na kroužek se hlaste...

Dětská redakce Zpravodaje Statenic a Černého Vola – Vočko Statenic. Probíhá pod vedením knihovnic Báry a Zuzky a studentky Dominiky Šenové. Každou středu od 17 do 18h. Pro děti od 10 do 15 let. Zdarma. Výstupy dětí jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji Statenic a Černého Vola. Hledáme další děti! Ukázky tvorby dětské redakce najdete zde >>

KLAVIHRÁTKY

29.09.2021

Klavihrátky s Veronikou Kohoutovou. Kroužek pro děti 5-7 let a nové knihovnické piano. Každý pátek 17-18 hod. Kapacita kroužku je omezena na 4 děti. Přihlašujte na: knihovna@statenice.cz

Statenické malovánky. Malování dětí ve věku 2-4 let s rodiči. Jedenkrát za 14 dní v pondělí od 10:00. Vítáme novou lektorku Ivu Fojtů! Začínáme v 19. 9. Na malovánky je potřeba se předem přihlásit na knihovna@statenice.cz. Kapacita 6 dětí.

Divadýlkování s Alčou Heverovou. Divadelní kroužek pro děti 5-7 let.
1 x za 14 dní. Probíhá bez rodičů. Začínáme v říjnu, přesný čas upřesníme. Zájemci prosím pište na: knihovna@statenice.cz, pro dotazy ohledně náplně kroužku můžete volat přímo lektorce: 721 212 619.