KROUŽKY PRO DĚTI

Přehled kroužků pro děti konaných v obecní Knihovně J. M. Hovorky.
 

Dětská redakce Zpravodaje Statenic a Černého Vola – Vočko Statenic. Probíhá pod vedením knihovnic Báry a Zuzky a studentky Dominiky Šenové. Každou středu od 17 do 18h. Pro děti od 10 do 15 let. Zdarma. Výstupy dětí jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji Statenic a Černého Vola. Hledáme další děti! Ukázky tvorby dětské redakce najdete zde >>

KLAVIHRÁTKY

29.09.2021

Klavihrátky s Veronikou Kohoutovou. Kroužek pro děti 5-7 let a nové knihovnické piano. Každý pátek 17-18 hod. Začátek 15. 10. 2021. Cena 90 Kč za setkání. Kapacita kroužku je omezena na 4 děti. Přihlašujte na: knihovna@statenice.cz

Statenické malovánky s Janou Osúchovou. Malování dětí ve věku 2-3 let s maminkami. Jedenkrát za 14 dní v pondělí od 10:00. Začátek 27. 9. Cena: 80 Kč. Místo na kroužku si rezervujte před každým setkáním na tel: 774 966 235.

Divadýlkování s Alčou Heverovou. Divadelní kroužek pro děti 4-6 let. Jedenkrát za 14 dní, vždy v pátek 16:00-16:45. Probíhá bez rodičů. První setkání: 1. října. Cena: 40 Kč. Přihlášky na tel: 721 212 619.