PŘÍBĚH OBÝVÁKU VESNICE

Máme děti ve stejné škole. Ve škole mimo Statenice, protože tady škola není. Jednoho dne, někdy v lednu 2017 si Bára k Zuzce přijela pro Julču, neboť ten den to byla Zuzka, kdo děti ve škole vyzvedával. Povídaly jsme si a řeč se stočila ke knihovně. Dověděly jsme se, že paní Květa (tehdejší knihovnice) již chce v knihovně skončit, a že se nám tedy otevírá příležitost knihovnu převzít. Ve vesnici chybělo místo pro pravidelná společná setkávání a my jsme se ještě v ten den rozhodly malou obecní Knihovnu J. M. Hovorky proměnit v komunitní knihovnu, kterou společně oživí místní děti i dospělí. Během února a března jsme zpracovaly žádost o grant, přidala se k nám Pavlína, aby nám v květnu pomohla uspořádat benefiční aukci knih. Díky podpoře mnoha místních obyvatel, našich přátel a rodiny, několika nakladatelství, díky nadaci VIA a jejímu programu Živá komunita a díky podpoře paní starostky Miroslavy Šmardové, která nám dala důvěru a volnou ruku se nám to povedlo! Knihovna se opravdu stala Obývákem vesnice - přijďte se podívat!

Zleva doprava: Zuzana Brychtová Horecká, Barbora Černohorská, Pavlína Talacko a dole J. M. Hovorka (portrét od ak. mal. Petra Šmahy)


Podrobný přehled činnosti knihovny zde

Co se povedlo?

 • Zútulnit prostory knihovny, je zde příjemné prostředí a radost pobývat.
 • Vytvořit malé dětské království a pohodlné sezení pro klidné počtení.
 • V roce 2021 přestěhovat knihovnu do nově rekonstruované budovy.
 • Vybudovat on-line katalog, který je zpřístupněný na našich stránkách.
 • Navázat aktivní spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, využívat čtenáři meziknihovní výpůjční službu.
 • Rozšířit knihovní fond o nové současné tituly, deskové hry a audio knihy.
 • Zpřístupnit knihovnu i v dopoledních i odpoledních hodinách a 3x v týdnu.
 • Uspořádat zajímavé akce pro děti
  i dospělé.
 • Zajistit financování knihovny z rozpočtu obce a několika grantů.
 • Uspořádat informativní besedy pro občany o budoucnosti Statenic.