STĚHOVÁNÍ

Do nově rekonstruovaného domku byla knihovna přestěhovaná v druhé půlce března. Od 31. 3. již funguje v novém.