100 LET

Naše knihovna letos slaví 100 let.

PO STOPÁCH VÁCLAVA BŘEZINY

U příležitosti stoletého výročí knihovny uvádíme pátrací
rodinnou hru PO STOPÁCH VÁCLAVA BŘEZINY.

Hra se odehrává ve Statenicích a má celkem 12 zastavení,
trvá asi 60 minut v nenáročném terénu.

Poprvé byla uvedena 9. října 2020 u příležitosti Noci s Andersenem. Na hře spolupracovali kronikářka Bohuslava Krčková a ilustrátor Jakub Zich, který vytvořil mapu a domovní znamení. Moc jim za to děkujeme!

Hra zůstává v terénu a můžete si ji užít kdykoli.
Mapku a úkolový list si stáhněte na této stránce. 
Až hru dokončíte, můžete si zde stáhnout i správné odpovědi.
Pro ty z Vás, kteří nám pošlou vyplněný úkolový list, máme odměnu – dárkový výtisk mapy od Jakuba Zicha.

List z nejstarší dochované kroniky Statenic.