VÝTVARNÁ LÁZEŇ

Pravidelná setkávání v polootevřené skupině dospělých umětelů i neumětelů 
za účelem prožitku radosti, uspokojení, uvolnění, sebepoznání a rozvíjení skrze výtvarnou tvorbu.
Pořádají lektoři Zuzana Brychtová Horecká a Josef Rendl.


LEKTOŘI
Zuzana Brychtová Horecká – výtvarnice, grafická designérka, knihovnice
Josef Rendl – výtvarník, pedagog, sportovec, sociální pracovník.

Oba spojuje zájem o arteterapii. Absolvovali Dvouletý akreditovaný kurz arteterapie a artefiletiky Miroslava Huptycha. Zuzana se dlouhodobě věnuje výtvarným kroužkům pro děti, Josef má za sebou vedení arteterapeutických večerů (s M. Lhotovou).
V březnu roku 2015 společně založili Výtvarnou lázeň a po jejím ročním úspěšném fungování v Praze-Dejvicích, přesunuli její působení do Statenic.

PŘÍSPĚVEK NA MATERIÁL A LEKTORY
200 Kč / večer

ČAS
19–21 hod (občas s mírným cca 15min přesahem)
1 x do měsíce, vždy první úterý v měsíci, není-li avizováno jinak.

MÍSTO
Knihovna J. M. Hovorky – Obývák vesnice, Statenice

V případě zájmu se přidat, nás prosím kontaktujte:
rendljos@yahoo.com

Samostatné stránky výtvarné lázně: vytvarna-lazen.webnode.cz