BESEDA: ZELEŇ U PAMÁTNÍKU

ve středu 6. března od 17h

Zeleň okolo památníku je v kritickém stavu, je přerostlá a usychá, lípy je nutné pokácet. Na besedě se o problematice můžete dovědět více a prodiskutovat s odborníky navrhovaná řešení. Odborní hosté: Bc. Jakub Fanta, Edita Prokešová, DiS a Ing. Marek Žďárský.


ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
v pátek 1. března od 20h

Zveme Vás na další z filmových večerů.
Budeme se dívat na druhý film v italském bloku, komedii Paola Virzi
Šíleně šťastná. Těšte se na druhé kolo italského občerstvení a italské pohody!


PREZENTACE MŠ ÚHOLIČKY

Od 16:30 v knihovně. Paní Monika Mintělová - ředitelka Mateřské školy v Úholičkách, nabízí umístění dětem ze Statenic a Černého Vola a přijede svou školku osobně představit.


MLÁDÍ v pátek 1. února od 20h

Další promítání v našem Filmovém klubu! Vede Lýdia Čechová, vstupné dobrovolné. Více...


Přejeme Vám požehnané Vánoce
a v novém roce 2019 mnoho zdraví, radosti a chvilek na knížku!

V novém roce se na Vás budeme těšit od 9. ledna.


HVĚZDIČKY Z KORÁLKŮ

Ve středu od 16:30 do 18:00.

Vánoční tvoření s paní Evou Škopkovou. V rámci Dětského klubu Hovorka Speciál.


Zahradníkův LISTOPAD

neděle 9. 12. 2018 od 10 do 12 hod

Grand finále! Tvoření posledního listu kalendáře a svázání celého kalendáře!


Filmový klub
v pátek 29. 11. 2018 od 20:00


Bullerbyn v knihovně
28. 11. od 16:30

Výtvarná adventní dílna s Alicí a Annou Bláhovými


Zahradníkův LISTOPAD

25. 11. 2018

POZOR! Výjimečně v neděli a to i odpoledne!!!! Listopadová dílna bude jako obvykle dopoledne 10-12h a povede ji Eliška Frková. Odpoledne od 14 do 16h budete mít možnost za přítomnosti několika lektorek dotvořit listy kalendáře, které Vám chybí. Abyste si v prosinci mohli celý kalendář zkopmletovat a hotový odnést domů.


Beseda O Budoucnosti Statenic IV:
téma SOKOL
19. listopadu 2018 od 19h

V pátek 19. 10. od 20h: Filmový klub: MASARYKZískaly jsme knihovnického Oskara!


Jmenuje se STŘEDOČESKÝ KRAMESIUS a je pro 5 nejlepších knihovnic z více než 700 malých obecních knihoven ve Středočeském kraji. DĚKUJEME všem, kdo nám pomáháte a podporujete nás, kdo do knihovny chodíte, inspirujete nás a jedete v tom zkrátka s námi. To ocenění mají Statenice také DÍKY VÁM!
Ve středu 10. 10. dopoledne v 11 hod. a odpoledne od 17 hod. bude DORT A BUBLINKY. Přijďte to s námi oslavit, chceme se s vámi o velkou radost podělit!
Vaše knihovnice


AUTORSKÉ ČTENÍ MILENY ŠTRÁFELDOVÉ:
GULÁŠ PRO MASARYKA
V úterý 2. října od 19:00 v knihovně. Více na: Kalendář akcí


ZAHRADNÍKOVO ZÁŘÍ
15. 9. od 10 do 12h. Po prázdninách se znovu těšíme na literárně-výtvarně-zahradnické setkání nejen pro děti. Veronika Trachtová povede výtvarnou dílnu.


12. 9. 2018
D.O.M.E.K. Výtvarná dílna pro děti od nakladatelství Jakost.
JAKÁ BYLA BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC II?

Dne 25. 7. se v naší knihovně konala BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC II na téma ŠKOLA A ŠKOLKA. Besedy se zúčastnilo okolo 40 lidí, přivítali jsme zde také starostku paní Šmardovou, zastupitele pana Kopince, pana Vondru, pana Sládka, paní starostku Velkých Přílep Věru Čermákovou v doprovodu paní ředitelky přílepské mateřské školy, místostarostu Tuchoměřic pana Böhma. Vřelého přijetí a potlesku se dostalo klukům Matějovi a Štěpánovi Rolčíkovi, kteří se z vlastní iniciativy přišli podělit o své zkušenosti statenických školáků a zjistit, jak to s místní školou vypadá. 

Po úvodním slovu bratrů Rolčíků nás Radka Vráželová seznámila s historií školy ve Statenicích, která nebyla nikdy snadná. Díky vysvětlení pana Kopince jsme pochopili dobový kontext a důvody, které v 90. letech zastupitelstvo vedlo k prodeji budovy školy. Radka nás dále seznámila s iniciativou spolku Statenice spolu, který zakládá dětskou skupinu a pracuje na získání dotace pro rekonstrukci tzv. " kulturního domečku" vedle budovy úřadu.

Paní starostka Šmardová nás seznámila s projektem školky na Parádnici. Beseda byla živá a přinesla mnoho informací a podnětů. Architekt Roman Brychta ji na závěr shrnul v bodech v zápise, který přikládáme na fotografii. Přirozeně se otevřelo také téma revitalizace zámku. Tomu bude věnována celá příští beseda, na kterou Vás zveme 22. 8. opět od 19 hodin.

Děkujeme rodičům malých dětí, že si zajistili společné hlídání v podkroví úřadu, a tak nás kromě letadel již nic nerušilo.


BESEDA 

O BUDOUCNOSTI STATENIC II.

Téma: ŠKOLA, ŠKOLKA
25. července od 19 hodin v knihovně

Pořádá: Obývák vesnice
JAKÁ BYLA BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC?

Dne 11. 6. se v naší knihovně konala BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC. Besedu pořádal spolek Via Magna v čele s paní Novákovou. Besedy se zúčastnilo 40 lidí, přivítali jsme zde také starostku Statenic paní Šmardovou, zastupitele pana Pokorného a pana Vondru, starostku a místostarostu Velkých Přílep paní Čermákovou a pana Hoška a místostarostu Tuchoměřic pana Böhma. Během debaty jsme se dotkli těchto témat: dopravní situace, občanská vybavenost, čistička odpadních vod a zajištění pitné vody, to vše s ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel. Přestože témata to byla náročná a problematická, beseda se nesla v respektujícím a převážně pozitivním duchu.

Od zúčastněných občanů se nám dostalo mnoho kladných ohlasů s přáním uspořádat co nejdříve další podobné besedy, které by již měly být zaměřené konkrétněji na jedno téma, aby se dalo probrat více do hloubky.

Určitě chceme tomuto přání vyhovět a brzy ohlásíme termín další besedy, jejíž téma zní: ŠKOLA, ŠKOLKA.


BESEDA 

O BUDOUCNOSTI STATENIC

11. 6. od 19 h

Pořádá Via Magna. Co můžeme udělat pro to, aby se ve Statenicích nyní 

i v budoucnu dobře žilo? Témata: reálné řešení dopravy, odpovídající občanská vybavenost a další ...16. 5. zahajujeme novou výstavu, která potvrá do konce června!


Hledáme "reportérky a reportéry" ve věku 12-16 let, kteří mají chuť zkusit zaznamenat "Příběhy našich sousedů".

Co vás čeká? Budete mít možnost poznat zajímavou statenickou osobnost, jejíž vzpomínky zachytíte na audio nahrávku. Naučíte se jak nahrávat a zpracovat audio reportáž. Budete pracovat v malém týmu 3-4 dětí ve spolupráci s knihovnicemi s Bárou a Zuzkou. Navštívíte Český Rozhlas a vaše práce se může stát součástí projektu Paměť národa. Na závěr projektu vás čeká prezentace vaší práce v rámci slavnostního večera v knihovně. Projekt bude probíhat pod patronací organizace Post bellum od května do září 2018.

Více o projektu se můžete dovědět na:

www.pribehynasichsousedu.cz

Pokud se chcete zapojit, přihlašte se co nejdříve (kapacita je 6-8 dětí) do pátku 27. dubna na e-mail obyvakvesnice@gmail.com

Těšíme se na vás!

Bára a Zuzka


Místo původně plánovaného Kukuřičného ostrova, budeme promítat TAKING OFF od Miloše Formana vzhledem k jeho odchodu z tohoto světa.


Radka Vás zve!Pojďte do kina!


Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení výstavy obrazů Elišky Rožátové, které se koná 7. března od 17 hodin.
FILMOVÝ KLUB právě začíná!


Pravidelný cyklus ZAHRADNÍKŮV ROK právě začíná! Přijďte se potkat a tvořit již v sobotu 20. ledna!


V pátek 19. ledna od 19 hodin

AUTOGRAMIÁDA: Dagmar Heřtová, BYLINKY NA MÉM STOLE


Máme novou výstavu!

Více o Výtvarné lázni najdete v DOPORUČUJEMEVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 

V OBÝVÁKU VESNICE

Zastavte se v úterý 19. 12. od 20 hodin v knihovně na kus řeči a svařák.

Při příležitosti zakončení výstavy Zima, Mráz a Oheň v nás nabízíme možnost zakoupit si fotografie Dagmar Plotěné nebo některou ze skic Barbory Burdové a podpořit tak vesnický i vlastní obývák. Najdete zde také vánoční stromeček a naše knihovnické dopisy JežíškovI.O VIDITELNÉM A NEVIDITELNÉM

tvůrčí dílna stínového divadla
Kateřiny Molčíkové

11. 11.
V rámci Svatého Martina ve Statenicích.
10–16 hodin, pro děti 6–15 let, kapacita dílny max. 12 dětí. 

Zájemci hlaste se na náš e-mail: knihovna@obyvakvesnice.cz

"O viditelném a neviditelném" je tvůrčí dílna pro děti od 6–15 let. Opírá se o principy stínohry a pracuje s příběhem o sv. Martinovi z Tours. Dílna je strukturovaná do čtyřech částí: 1) seznámení s příběhem, jeho postavami a nejdramatičtějšími momenty 2) odhalení tajemství světla a tmy ve stínovém divadle 3) výroba plošných loutek 4) příprava krátkého divadelního představení 5) představení pro veřejnost V době, kdy ubývá světla v přírodě kolem nás, vede dílna děti k citlivému vnímání principů světla v dobrých skutcích a má za cíl naladit děti na období adventu, které se blíží. S sebou svačinu, pití, hudební nástroje a chuť společně tvořit. Těší se na Vás Kateřina Molčíková.NENECHTE SI UJÍT!!!VÝSTAVA "HOVORKA A BABEL"

PETR ŠMAHA

Od 6. září do 25. října 2017.Jak se hoví v novém ušáku? Dají se písmenka koupit? Kam zmizely nástěnky? Jaké jsou nejbližší plány Obýváku vesnice? To vše se můžete dovědět 6. září v knihovně během otevírací doby 16–18:30h.
NAKLADATELSTVÍ, 

která nám do aukce věnovala své knihy:
BAOBAB, MEANDER, MLADÁ FRONTA, NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY, SVOJTKA, HOST, JAKOST, MS STUDIO, PASEKA

a rýsují se další!


MNOHOKRÁT DĚKUJEME!


Obývák vesnice se představuje! Knihovna v sobotu ožila! Bylo nám 

s vámi moc hezky a už teď se těšíme na další setkání. 

Více fotek najdete zde.


Nová komunitní knihovna se představuje!

OTEVÍRACÍ DOBA:

KAŽDOU STŘEDU

dopoledne 10–12h

odpoledne 14:30–18:30h

V naší knihovně držíme OCENĚNÍ pro 5 nejlepších knihovnic Středočeského kraje.


Vyplněním dotazníku nám pomůžete Obývák vesnice vylepšit.


CHCETE VĚDĚT, CO SE DĚJE V OBÝVÁKU VESNICE?

Výměnou za vaši e-mailovou adresu budete od nás dostávat aktuální informace.


KONTAKT

knihovna@obyvakvesnice.cz

tel: Barbora (knihy, knihovnická činnost, granty): 604 245 121

tel: Zuzana (akce, výstavy, propagace): 776 230 452