KRONIKY OBCE

V lednu roku 2019 nás Obecní úřad Statenice pověřil správou obecních kronik, které jsou nyní umístěny v knihovně k prezenčnímu půjčování (v rámci otevírací doby knihovny). Soupis v knihovně uložených kronik nebo jejich kopií předkládáme níže. Některé kroniky je možné stáhnout v digitální podobě. Současnou kronikářkou obce je paní Bohuslava Krčková.

2016
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: originální výtisk
počet stran: 113

stáhnout digitální kopii


2011
kronikářka: Edita Prokešová (Mňuková)
popis: originál ručně psaný
s vlepovanými dokumenty
počet stran: 80


1770–1991
Vzpomínky Václava Březiny
z Rohoznice a jeho potomků
kronikář: Boleslav Březina
popis: kopie
počet stran: 163


1891–1958
kronikář/ka: 
1891–1909 a 1913–1919 Antonín Poláček (starosta)
1909–1913 Václav Hovorka (starosta)
1919–1923 Antonín Pek (jen kusé informace)
1923–1942 Václav Březina (dopisuje také podrobněji předchozí časový úsek)
Za války se kroniky měly odevzdat, všechny byly dle vzpomínek pamětnice uschovány mimo školu.
1942–1945 se kronika nepíše
1945 (konec války) – autor není podpesán, jeho hůlkové písmo se v kronice znovu objevuje od března 1948 do koncer. 1950.
1946–1948 (do března) Jaroslav Horáček č.p. 10
1953–1954 Josef Kaucký
1955–1958 Václav Chmelař

poznámka: jediná dochovaná kopie,
nevíme, kde je originál

stáhnout digitální kopii

2014
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: originální výtisk
počet stran: 75

stáhnout digitální kopii


2006–2009
Statenická kulturní kronika 2. díl
kronikářka: Renáta Šťastná - asi
popis: kopie
počet stran: 75


1978–1990
kronikář: Ing. Vlastimil Kinský
poznámka: 2 identické kopie, originál je v archivu v Dobřichovicích
počet stran: 123

stáhnout digitální kopii

2012
kronikářka: Edita Prokešová (Mňuková)
popis: originál ručně psaný
s vlepovanými dokumenty
počet stran: 65

2003–2005
Statenická kulturní kronika 1. díl
kronikářka: Renáta Šťastná
popis: kopie
počet stran: 154


1945–1977
kronikář: pravděpodobně pan učitel Šedivý, který nastoupil po V. Březinovi v r. 1942 a psal také školní kroniku, Pokračovali asi první předsedové MNV Nyklas, pak Žilina a Kášek.
poznámka: 2 identické kopie, originál je v archivu v Dobřichovicích
počet stran: 138

stáhnout digitální kopii