KRONIKY OBCE

V lednu roku 2019 nás Obecní úřad Statenice pověřil správou obecních kronik, které jsou nyní umístěny v knihovně k prezenčnímu půjčování (v rámci otevírací doby knihovny). Soupis v knihovně uložených kronik nebo jejich kopií předkládáme níže. Některé kroniky je možné stáhnout v digitální podobě. Současnou kronikářkou obce je paní Bohuslava Krčková.