KRONIKY OBCE

V lednu roku 2019 nás Obecní úřad Statenice pověřil správou obecních kronik, které jsou nyní
umístěny v knihovně k prezenčnímu půjčování (v rámci otevírací doby knihovny, každou středu 10:00–12:00 a 14:30–18:30h). Soupis v knihovně uložených kronik nebo jejich kopií předkládáme níže. Současnou kronikářkou obce je paní Bohuslava Krčková.

2016
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: originální výtisk
počet stran: 113


2011
kronikářka: Edita Prokešová (Mňuková)
popis: originál ručně psaný
s vlepovanými dokumenty
počet stran: 80


1770–1991
Vzpomínky Václava Březiny
z Rohoznice a jeho potomků
kronikář: Boleslav Březina
popis: kopie
počet stran: 163


1891–1958
kronikář/ka: neznámý/á
poznámka: jediná dochovaná kopie,
nevíme, kde je originál

stáhnout digitální kopii

2014
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: originální výtisk
počet stran: 75


2006–2009
Statenická kulturní kronika 2. díl
kronikářka: Renáta Šťastná - asi
popis: kopie
počet stran: 75


1978–1990
kronikář: Ing. Vlastimil Kinský
poznámka: 2 identické kopie, originál je v archivu v Dobřichovicích
počet stran: 123

2012
kronikářka: Edita Prokešová (Mňuková)
popis: originál ručně psaný
s vlepovanými dokumenty
počet stran: 65

2003–2005
Statenická kulturní kronika 1. díl
kronikářka: Renáta Šťastná
popis: kopie
počet stran: 154


1945–1977
kronikář: Ing. Vlastimil Kinský
poznámka: 2 identické kopie, originál je v archivu v Dobřichovicích
počet stran: 138