SVATÝ MARTIN

11. 11. 2018

Svatomartinský zážitek byl letos tajemný a krásný. Věříme, že kdo tam byl, může potvrdit. Moc děkujeme za moderování průvodu Alče Heverové. Děkujeme Marii Zichové a celé její rodině, díky nimž se zpívalo a hrálo. Fanouš krásně doprovázel na akordeon, Kuba sehrál perfektního žebráka. Báře Whitehead děkujeme za spektakulární ztvárnění sv. Martina a dík patří i jejímu běloušovi Shagymu. Pavlíně Talacko a celé rodině díky za spoluorganizaci, pomoc s úklidem v knihovně, Danovi dík za rozsvícení svíček a poházení penízků a dětem za srovnání krtinců na louce. Dáše Plotěné patří tisíceré díky za profesionální noční focení. Lídě Míčkové děkujeme za dopsání not pro levou ruku pro Fanoušův akordeon. Děkujeme Alici Bláhové, Elišce Frkové, Báře a Nele Škopkovým a dalším, kteří se narychlo nachystali na zpívání pod lampou. Našim chlapům, že se postarali o děti. Manželům Novotným díky za zapůjčení Martinovy přilby. Děkujeme všem, kteří napekli a dělili se o rohlíčky a také moc děkujeme těm, kteří přišli a užili si to. Kateřině Molčíkové děkujeme za přípravu, kterou věnovala dílně, přejeme brzké uzdravení a těšíme se, že příští rok nám nebude chybět. Za dětské výtvarné svatomartinské dílny a přípravu divadla děkujeme Veronice Svobodové. Za rok se na vás opět těšíme.

Foto: Dagmar Plotěná


ZAHRADNÍKŮV ŘÍJEN

6. 10. 2018

Další z řady pravidelných výtvarně-literárně-zahradnických dílen inspirovaných dílem Karla Čapka tentokrát pod vedením Zuzany Brychtové Horecké.

Foto: Obývák vesnice


STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2018

3. 10. 2018

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně jsme převzaly ocenění pro 5 nejlepších knihovnic/knihovníků z více než 700 neprofesionálních knihoven ve Středočeském kraji. Bez Vás, kteří nám pomáháte, bychom toto ocenění nikdy nedostaly, DĚKUJEME!


Foto: Svkkl


GULÁŠ PRO MASARYKA
autorské čtení Mileny Štráfeldové

2. 10. 2018

Milena Štráfeldová nás občerstvila svým kritickým pohledem na okolnosti vzniku naší republiky. Soused Petr Bláha nás občerstvil opravdovým gulášem.

Foto: Obývák vesnice


PŘEDVOLEBNÍ DEBATA

25. 9. 2018
Historicky první předvolební debata v naší obci. Zůčastnilo se všech 7 lídrů stran a sdružení ucházejících se o místo v zastupitelstvu obce. Debatu vedla moderátorka Leona Vyvialová.

Foto: Obývák vesnice


ZAHRADNÍKOVO ZÁŘÍ

15. 9. 2018

Další z řady pravidelných výtvarně-literárně-zahradnických dílen inspirovaných dílem Karla Čapka. Tentokrát pod vedením Veroniky Trachtové.

Foto: Obývák vesnice


D.O.M.E.K.

12. 9. 2018

Výtvarná dílna pro děti od nakladatelství Jakost. Potřebuje mít dům okno? Může mít třicet pater? A dá se do posledního vyletět balónem? Může mít dům kotvu a po signálu vyplout na plavbu? Fantazie měla zelenou! Zůčastnilo se 12 dětí. Dílna se konala v rámci Dětského klubu Speciál. Byla spolufinancována obecně prospěšnou společností PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY z grantu PŘEMYSLOVSKÝ MĚŠEC. Děkujeme!

Foto: Obývák vesnice


VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

3. 9. 2018
Slavnost pro všechny místní děti, rodiče a prarodiče, pro prvňáčky zejména. 8 prvňáčků bylo pasováno na čtenáře a dostalo drobné dárky od knihovny a Kavárničky, děti i rodiče si užili kreativní kulinářskou dílnu "Mysli na svačinu!". Nakonec došlo i na improvizované loutkové představení o Červené Karkulce. Zůčastnilo se 28 dětí a dospělých. Věříme, že se nám podaří akci opakovat i další rok. Tuto událost podpořil grantem Obecní úřad Statenice a občerstvením Kavárnička. Děkujeme!

Foto: Obývák vesnice


PRVNÍ BOHOSLUŽBA V KNIHOVNĚ

19. 6. 2018

Evangelickou bohuslužbu v knihovně uspořádal Jaroslav Trachta. Děkujeme!

Foto: Obývák vesnice


ZAHRADNÍKŮV ČERVEN

16. 6. 2018

Další z řady výtvarně-literárně-zahradnických dílen tentokrát pod vedením Apoleny Novotné.

Foto: Obývák vesnice


SETKÁNÍ S BUGRÍKY

16. 5. 2018
Vernisáž stejnojmenné výstavy ilustrací statenické výtvarnice, architektky a hudebnice Veroniky Trachtové spojená s autorským čtením Kristiny Hlaváčkové. 

Foto: Dagmar Plotěná


VÝROČNÍ PIKNIK

12. 5. 2018

Foto: Dagmar Plotěná


Zahradníkův KVĚTEN

12. 5. 2018


UCTĚNÍ PAMÁTKY JOSEFA MÁNESA, jeho dcery Josefíny Hovorkové - Mánesové a Josefa Miroslava Hovorky

11. 5. 2018

V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme navštívili společně s malířem Petrem Šmahou Olšanský hřbitov. Ráno jsme se sešli s paní starostkou na konečné zastávce autobusu 356 a vyrazili do Prahy. Cestou se k nám přidal soused Jaroslav Trachta. Z Bořislavky jsme metrem dojeli až na Flóru a tam už na nás čekal Olšanský hřbitov.
Celou dobu vládla svěží a pohodová nálada, vydařilo se nám i počasí. Pan Šmaha nám vyprávěl o životě Josefa Mánesa a jeho příbuzných. Když jsme přišli ke hrobům, vytáhl pan Šmaha z tašky dva velké věnce, společně jsme je nazdobili a položili na hroby.
První hrob patřil Josefu Mánesovi a jeho dvěma sourozencům, zatímco druhý hrob J. M. Hovorkovi a jeho manželce Josefíně, nemanželské dceři Josefa Mánesa. Potom jsme se zašli podívat na místo, kde byl původně Hovorkův hrob. Správa hřbitova se rozhodla ho přesunout, aby byla rodina Mánesů pohromadě.
Napsali Honza Petera a Dominika Šenová, děti pracující na projektu Příběhy našich sousedů

Foto: Honza Petera a Zuzana Brychtová Horecká


ZAHRADNÍKŮV DUBEN

21. 4. 2018

Foto: Dagmar Plotěná


CLOTHES SWAP

14. 4. 2018

Radka Vráželová zorganizovala sousedské setkání s výměnou oblečení. Nejen že jsme podpořily ekologický a udržitelný přístup k oblékání, ale také jsme se potkaly se svými sousedkami ve velmi příjemné atmosféře.

Foto: Dagmar Plotěná


VZPOMÍNKOMAT
Autogramiáda s Renátou Šťastnou

9. 4. 2018

Foto: Dagmar Plotěná


PLETENÍ POMLÁZEK s Alicí Bláhovou

29. 3. 2018

Alice se nezastavila, knihovna praskala ve švech. Pomlázky a proutěná srdce, která ještě dlouho budou zdobit mnohá statenická stavení, dokládají, že se to prostě povedlo!

Foto: Dagmar Plotěná


ZDOBENÍ ZE SLÁMY

28. 3. 2017

Zdobení ze slámy a tvoření z vizovického těsta si pro děti v Dětském klubu Hovorka SPECIÁL připravila paní Eva Škopková. Moc jí za to děkujeme!

Foto: Obývák vesnice


NOC S ANDERSENEM

23. 3. 2018

První Noc s Andersenem ve statenické knihovně byla věnována Jaroslavu Foglarovi a výročí vzniku Rychlých Šípů. Pátrací hra "Velké Ulčovky" od Nadace Jaroslava Foglara nám ukázala, že touha po dobrodružství, odvaha a přátelství statenickým dětem rozhodně nechybí. 

A že nechybí ani Jakubovi Zichovi, který v okolí zámku rozmístil utajené šifry a nakreslil dokonalou mapu, našim manželům Danovi, Honzovi a Romanovi, kteří nám pomáhali v terénu, ani Restauraci Statenka, která statečně čelila hordě velmi rychlých a hlučných "šípů" při společné večeři. Paní Březinská nám umožnila zapojit do pátrací hry i její soukromý pozemek 

a paní starostka nám tuto možnost vyjednala. Všech 5 odvážných družstev přineslo vyluštěné šifry a tak mohly být rozdány odměny v podobě zápisníků, pamětních průkazek a drobností do kápézetky. Po společné večeři, chvilce s kytarou a táborovými písněmi v podání Kuby Černohorského jsme se uložili k poslechu audio hry "Záhada hlavolamu" a postupně všichni i ke spánku. Ráno nám chutnalo díky koláčům a dobrotám od maminek, babičky a Kavárničky. Všem zúčastněným srdečně DĚKUJEME!!!


Foto: Obývák vesnice


MINI-RETRO-KINO pro nejmenší

22. 3. 2018

Dagmar Plotěná v tandemu s Janou Osúchovou zorganizovaly podívanou pro nejmenší: Jak pejsek s kočičkou myli podlahu. Využily k tomu retro promítačku DIAX s posuvnými obrázky, kytaru a další nástroje, svůj zpěv a tvůrčí nasazení. Dostalo se jim odměny v podobě nadšeného výskání dětí a úsměvů maminek.

Foto: Obývák vesnice


Zahradníkův BŘEZEN

17. 3. 2018

Třetí setkání celoročního cyklu Zahradníkův rok začalo opět čtením ze stejnojmenné knihy Karla Čapka. A co že tedy v březnu činí zahradník? Samozřejmě záleží na tom, jak si s ním zahraje počasí. V sobotu byl knihovnický záhon pod sněhem. Děkujeme výtvarníci, hudebnici 

a architektce Veronice Trachtové, jež se ujala vedení výtvarné dílny. Připravila pro nás krásné šablony k ručnímu tisku. Z březnového listu na nás z hnízd vykoukli rozkošní ptáčci. Děti 

i dospělí tiskli s vervou ručním lisem Kulískem. Děkujeme rovněž všem zúčastněným za krásné 

a tvořivé dopoledne v knihovně a už se těšíme na duben!

Foto: Obývák vesnice


POVÍDÁNÍ O HMYZU

14. 3. 2018
Dětský klub Hovorka SPECIÁL: poutavé odpoledne se včelařem panem Janem Kopincem. Děkujeme!

foto: Obývák vesnice


VÝSTAVA ELIŠKY ROŽÁTOVÉ 

7. 3. 2018

Ve středu 7. března jsme zahájili výstavu statenické výtvarnice a sklářky Elišky Rožátové, která nám do knihovny půjčila kousek nebe. Došlo i na přátelská setkání po mnoha letech, krom jiných se k nám za Eliškou vypravila i známá sklářská výtvarnice Ivana Šrámková a Eliška jen zářila.

O občerstvení se tentokrát postarala vedoucí filmového klubu Lýdia Čechová, která nachystala vynikající chlebíčky s čerstvými bylinkami a Jan Černohorský, který se postaral o dobré pití. Obývák bez květiny na stole od Jany Púčikové si už ani nedovedeme představit. Všem třem moc děkujeme! Výstava potrvá do konce dubna. Přijďte. Stojí to za to! 

Foto: Dagmar Plotěná


ZAHRADNÍKŮV ÚNOR

24. 2. 2018

Druhé setkání celoročního cyklu Zahradníkův rok začalo opět čtením příslušné kapitoly stejnojmenné knihy Karla Čapka. Dočetli jsme se, že krom jiného se v únoru zahradníci věnují pořádku ve svých kůlnách. Děkujeme výtvarníkovi Jakubu Zichovi, že se ujal vedení výtvarné dílny – tvoření druhého listu kalendáře, na kterém je zachycena právě zahradníkova kůlna 

s uskladněnými zahradnickými potřebnostmi i poklady. Lepilo se, malovalo, kreslilo, stříhalo... Na závěr tvoření, pomohl Jakub dětem vyříznout i otevírací dveře kůlny, a tak i na druhém listu kalendáře můžeme nakouknout do zahrady. Tvořili malí i velcí a ti úplně nejmenší se také zabavili. Děkujeme také všem zúčastněným za krásné a tvořivé dopoledne v knihovně a už se těšíme na březen!

Foto: Dagmar Plotěná


DIVADÝLKO PRO NEJMENŠÍ

21. 2. 2018

Na loutkové improvizované minidivadlo určené pro nejmenší dětičky se sešlo 24 diváků. Děti
s vykulenýma očima a zatajeným dechem sledovaly příběh o Červené Karkulce, které sehrály knihovnice Zuzka a Bára. A rodiče zas udiveně sledovali, jak jejich malí neposedové dokáží udržet pozornost. Po vydatném potlesku už to v knihovně žilo dětským žvatláním
a povykováním. Děkujeme všem zúčastněným za báječnou atmosféru.
Foto a organizace: Dagmar Plotěná 


SETKÁNÍ S JUSTEM

31. 1. 2018
Děkujeme paní Zdeňce Poláčkové za příjemné dopoledne s možností vyzkoušet produkty švýcarské firmy Just a Nahrin.
Foto: Dagmar Plotěná


ZAHRADNÍKŮV LEDEN

20. 1. 2018

Na prvním setkání cyklu ZAHRADNÍKŮV ROK jsme nejprve četli ze stejnojmenné knihy Karla Čapka kapitolu Zahradníkův LEDEN. A potom se již začal tvořit první list kalendáře. 

Po štětcích a vodovkách přišla na řadu tuš a děti brčkem vyfoukaly zimou prochladlé stromy 

a keře, které pak oblékly do oblečků vystříhaných s kousků látek. Výtvarná dílna byla v režii Zuzky, Báry a Pavlíny z Obýváku vesnice. 

Děkujeme Danovi Talacko, který s dětmi vyráběl ptačí krmítka, a statenické Kavárničce, která poskytla občerstvení. Na závěr jsme krmítka pověsili a naplnili a těšíme se, jak budeme 

z knihovny pozorovat krmící se ptáčky.
Foto: Dagmar Plotěná


AUTOGRAMIÁDA 

Dagmar Heřtová: Bylinky na mém stole

19. 1. 2018

Děkujeme paní Dagmar Heřtové za krásný páteční večer s bylinkami. 

Povídali jsme si o tom, jak vznikala bylinková kuchařka, jak se vaří v Anglii a jakou sílu mají čerstvé bylinky nejen v kuchyni. Víte, co je to potočnice? Už jste ochutnali kadeřávek? Bylinky na mém stole už máme i u nás v knihovně. Přijďte se inspirovat. 

Děkujeme statenickému nakladatelství Millenium Publishing. Občerstvení na autogramiádu věnovala Kavárnička Báry Škopkové. Vše bylo výborné, jako vždycky. Děkujeme , Báro! 

Těšíme se na vás na některé z dalších autogramiád.

Foto: Tastejourney.cz


VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ V KNIHOVNĚ

19. 12. 2017

Vánoční setkání v knihovně a zakončení výstavy Zima, Mráz a Oheň v nás.


PŘEDNÁŠKA: ESENCIÁLNÍ OLEJE

28. 11. 2017

Děkujeme Lence a Vláďovi za příjemný večer, plný vůní a objevných informací. Také jim děkujeme za difuzér a cenné knihy, které nám do knihovny věnovali. I vy, kteří jste nemohli na přednášku přijít, tak můžete v knihovně nasát vůně a vědomosti. Těšíme se na pokračování voňavých večerů v příštím roce.

Foto: Dagmar Plotěná


POVÍDÁNÍ O SAUDSKÉ ARÁBII

15. 11. 2017
Náš druhý host v Dětském klubu Hovorka Speciál: Markéta Wright. Povídala o zemi, 

kde strávila kus svého života.


SVATÝ MARTIN

11. 11. 2017

Děkujeme slunci, které se na nás od rána smálo, a pomáhalo tak dětem v dílně stínového divadla zkoušet. Děkujeme Kateřině a Barboře Molčíkové, které dílnu vedly a Elišce Frkové, která jim přitom pomáhala.
Kateřině Molčíkové děkujeme také za to, že doprovázela průvod písněmi a hrou na akordeon.
Děkujeme Kavárničce za občerstvení na náměstíčku, zahřálo nás na těle i na duši.
Barboře Whithead a Shagymu děkujeme za vznešené ztvárnění svatého Martina a Petru Bláhovi za dojemný výstup žebráka.
Věře Vyšínové děkujeme za ušití pláště pro svatého Martina.
Dagmar Plotěné děkujeme za fotografie.
Děkujeme všem, kteří jste přišli, napekli, zpívali, zářili ..., bylo Vás opravdu hodně!


PŘIJĎTE SI RÝPNOUT 

do knihovnického záhonu

21. 10. 2017
V den voleb jsme společně upravovali záhon před knihovnou a připravili ho na program ZAHRADNÍKŮV ROK, který nás čeká každý měsíc po celý příští rok. Děti zasadily cibulky které věnovala Jitka Lenková, prodejní zahrada TREES a keřík od Markéty Peterové. Slibujeme si a libujeme si, že nám na jaře rozkvete krásná venkovní čítárna. Lýdia Čechová všechny brigádníky občerstvovala báječnými palačinkami a muffiny, zbylo i na volební komisi.

Za dokumentaci opět děkujeme Dagmar Plotěné.


BUBENICKÁ DÍLNA 

S VERONIKOU TRACHTOVOU

11. 10. 2017

1. host v našem Dětském klubu Hovorka SPECIÁL. Veronika nasadila vysokou laťku, děti byly nadšené, méně již někteří sousedé.


OTEVŘENÍ

6. 9. 2017
Po prázdninách jsme otevřeli knihovnu v novém hávu! Jak jí to teď sluší se přišlo přesvědčit okolo 50. návštěvníků a počet čtenářských průkazek k naší velké radosti rázem vzrostl na dvojnásobek. "Obývák vesnice" podpořil též pan ak. mal. Petr Šmaha z Černého vola a tak se teď až do konce října můžeme pyšnit jeho výstavou "Hovorka a Babel". Pár okamžiků ze slavnostního odpoledne Vám přinášíme na fotografiích Dáši Plotěné.HON NA KNIHY

první venkovská benefiční knižní aukce

21. 6. 2017

Dáša Plotěná zachytila atmosféru nezapomenutelného večera. Ulovit svou knihu přišlo 

v průběhu aukce 38 lidí. Byli jste milí, povzbuzující, zábavní, štědří a přející! 

Děkujeme všem, kteří přišli, nakladatelům i jednotlivcům za darované knihy.

Dražilo se více než 50 knih a vybralo se 21 530 Kč. Za vybrané peníze rozšíříme dětský knihovní fond a už se na to těšíme!!!


Obývák vesnice aneb ...

27. 5. 2017
Obývák vesnice se představuje! Knihovna v sobotu ožila! Bylo nám s vámi moc hezky a už teď se těšíme na další setkání. Díky Dáše Plotěné, která fotila, můžete všichni nahlédnout, jaké to 

bylo!