PŘEHLED ČINNOSTI

Každý rok předkládáme zastupitelstvu přehled činnosti knihovny.