PŘÍBĚH OBÝVÁKU VESNICE

Máme děti ve stejné škole. Ve škole mimo Statenice, protože tady škola není. Jednoho dne, někdy v lednu 2017 si Bára k Zuzce přijela pro Julču, neboť ten den to byla Zuzka, kdo děti ve škole vyzvedával. Povídaly jsme si a řeč se stočila ke knihovně. Dověděly jsme se, že paní Květa (tehdejší knihovnice) již chce v knihovně skončit, a že se nám tedy otevírá příležitost knihovnu převzít. Ve vesnici chybělo místo pro pravidelná společná setkávání a my jsme se ještě v ten den rozhodly malou obecní Knihovnu J. M. Hovorky proměnit v komunitní knihovnu, kterou společně oživí místní děti i dospělí. 

Během února a března jsme zpracovaly žádost o grant, přidala se k nám Pavlína, aby nám v květnu pomohla uspořádat benefiční aukci knih. Díky podpoře mnoha místních obyvatel, našich přátel a rodiny, několika nakladatelství, díky nadaci VIA a jejímu programu Živá komunita a díky podpoře paní starostky Miroslavy Šmardové, která nám dala důvěru a volnou ruku se to povedlo. Ze Zuzky a Báry se staly knihovnice (Pavlína dále dobrovolnicky vypomáhá) a knihovna se opravdu stala Obývákem vesnice. 

Lidé sem chodí nejen pro knihy, ale také se potkat, podívat se na film, zahrát si deskovku nebo společně tvořit, inspirovat se či inspirovat ostatní, besedovat, cvičit, hrát na piano, nebo se prostě jen uvelebit v křesle a číst si. V roce 2021 během starostování paní Apoleny Novotné se pro všechny tyto a další komunitní aktivity vylepšily podmínky přestěhováním knihovny do nově rekonstruovaného tzv. "domečku" vedle obecního úřadu a také rozšířením otevírací doby. Knihovnice se staly zaměstnankyněmi obecního úřadu. 

Obývák vesnice se stal KNIHOVNOU ROKU 2021. 

Vedení obce Statenice v čele s paní starostkou Apolenou Novotnou patří veliký dík za podporu knihovny.

Knihovnice Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská, 2021


KNIHOVNA ROKU 2021

14. 10. v Zrcadlové kapli Klementina byla slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2021. Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích - "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb".

V kategorii "základní knihovna" obdržela hlavní cenu Obecní knihovna ve Statenicích za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k znovuobnovení společné činnosti venkovské komunity.

Zdroj: Tiskové oddělení MK

Záznam předávání zde (naše knihovna je cca ve 35 minutě)


PŘÍBĚH "DOMEČKU"

Od vejminku ke knihovně
Domeček patřil před válkou židovské rodině Stránských, kteří měli v budově současného obecního úřadu smíšený obchod. Domeček sloužil jako vejminek. Stránští zahynuli v koncentračním táboře.V 50.-90. letech v domečku žila rodina Kauckých, dožila v něm dcera Kauckých, paní Kozáková. Od té doby byl domeček prázdný a postupně chátral. (Dle vzpomínek kronikářky Bohuslavy Krčkové)


V roce 2014 vedení obce nechalo zpracovat projekt na tzv. "kulturní domeček".
V kronice obce z r. 2014 kronikářka Jitka Lenková píše:...Řešil se také osud domku čp. 23 a stojícího vedle obecního úřadu, který je již několik let neobydlený a chátrá. Náklady na jeho rekonstrukci se odhadují na 4 mil. Kč, proto je třeba hledat takové jeho budoucí využití, které umožní financovat rekonstrukci z dotace, kterou se obec pokusí získat. Takovým využitím by byly volnočasové aktivity, konkrétně vytvoření "kulturního domečku" - vzdělávacího centra obce (knihovna, studovna, vzdělávací místnost).
Projekt kulturního domečku byl zadán a vypracován ateliérem Majo architekti. Dotaci se v té době však získat nepodařilo.


Nové sídlo knihovny
O několik let později v roce 2018 Radka Vráželová - vedoucí spolku Statenice spolu z. s. vytáhla projekt opět na světlo a ve spolupráci s vedením obce začala připravovat druhý pokus o získání dotace na jeho realizaci.
Dotaci se získat podařilo a v roce 2020 byla stavba realizována. Stěhování knihovny do nového sídla za pomoci několika dobrovolnic proběhlo v březnu 2021. Nová knihovna vzbudila zájem médií. Články o ní můžete najít na archiwebu, aktualne.cz, czechdesign.cz nebo v časopise Propamátky. Byla nominována na cenu Grand prix architektů v kategorii Rekonstrukce.


Zleva doprava: Zuzana Brychtová Horecká, Barbora Černohorská, Pavlína Talacko a dole J. M. Hovorka (portrét od ak. mal. Petra Šmahy), rok 2017, foto: Dagmar Plotěná


Podrobný přehled činnosti knihovny zde

Co se od roku 2017 povedlo?

 • Vybudovat on-line katalog, který je zpřístupněný na našich stránkách.
 • Navázat aktivní spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, využívat čtenáři meziknihovní výpůjční službu.
 • Rozšiřovat knihovní fond o nové současné tituly, deskové hry a audio knihy.
 • Zpřístupnit knihovnu 3x v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. 
 • Pořádat akce a kroužky pro děti i dospělé.
 • Uspořádat několik výstav.
 • Pořádat pravidelný filmový klub a letní kino.
 • Získat ocenění Středočeský Kramerius 2018.
 • Zajistit financování knihovny z rozpočtu obce a několika grantů.
 • Pořádat informativní besedy se starostkou pro veřejnost.
 • Prezentovat knihovnu na konferenci Knihovny současnosti 2021.
 • V roce 2021 přestěhovat knihovnu do nově rekonstruované budovy.
 • Uspořádat 6 letních příměstských táborů.
 • Získat titul KNIHOVNA ROKU 2021
 • Vydat publikaci "101 let – Knihovna ve Statenicích".
 • Společně s dobrovolníky pomoci ukrajinským uprchlíkům.
 • V roce 2022 vyjet na studijní cesty do dánských a finských knihoven v rámci grantu ERASMUS +
 • V roce 2023 získat ocenění BIBLIOTHECA INSPIRANS.