PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých
a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Naše knihovna se díky grantu z Obecního úřadu Statenice tohoto projektu účastní také. V roce 2018–2019 jsme postavily 2 týmy statenických dětí, které se setkaly s pamětnicí Ilonou Čepelovou a pamětníkem Petrem Šmahou, natočily s nimi rozhovory, které v Českém rozhlase za pomocí techniků sestříhaly do krátkých reportáží. Navíc jejich vzpomínky ztvárnily formou krátkých divadelně-malířských performancí při slavnostním pamětnickém večeru v knihovně.
Velmi nás těší, že můžeme touto cestou přispět k uchování paměti naší obce
a být svědky vzácných okamžiků sbližování generací.


Projektu se mohou účastnit děti od 13 let.
Chceš se zapojit? Napiš nám!

 

PETR ŠMAHA

13.03.2019

Tým: Jan Petera, Dominika Šenová
pod vedením knihovnice Zuzany Brychtové Horecké
Malíř, úzce spjatý s osudem Josefa Mánesa. "Já jsem tím Mánesem žil od malička. Taky tím, že mám stejné narození jako Josef Mánes 12. května..."

Tým: Barbora Molčíková, Natálie Púčiková, Jana Volemanová
pod vedením knihovnice Barbory Černohorské
Talentovaná ochotnická herečka, která nebylo umožněno herectví studovat. "Ale bohužel měli jsme dvě krávy, a tak jsem se tam nedostala. Já ty zkoušky udělala."

SLAVNOSTNÍ VEČER V KNIHOVNĚ 

listopad 2018

Foto: Markéta Peterová