NOVÉ SÍDLO

Projekt: 2014
Rok realizace: 2020
Architekt: majo architekti, Jan Jaroš, Martin Poláček
Dodavatel: AmicaFirst
Dodavatel nábytku: Vladimír Bartoň
Investor: Obecní úřad Statenice
Zdroje financování: IROP 2,85 mil. korun, zbytek z vlastních zdrojů
Celkové náklady: 5,2 mil korun

Do nově rekonstruovaného domku byla knihovna přestěhovaná v druhé půlce března. Od 31. 3. 2021 již funguje v novém.

Stavba byla nominována na cenu Grand Prix Architektů 2021 v kategorii Rekonstrukce.
Budí zájem médií.

PŘÍBĚH "DOMEČKU"

Od vejminku ke knihovně
Domeček patřil před válkou židovské rodině Stránských, kteří měli v budově současného obecního úřadu smíšený obchod. Domeček sloužil jako vejminek. Stránští zahynuli v koncentračním táboře.V 50.-90. letech v domečku žila rodina Kauckých, dožila v něm dcera Kauckých, paní Kozáková. Od té doby byl domeček prázdný a postupně chátral. (Dle vzpomínek kronikářky Bohuslavy Krčkové)


V roce 2014 vedení obce nechalo zpracovat projekt na tzv. "kulturní domeček".
V kronice obce z r. 2014 kronikářka Jitka Lenková píše:...Řešil se také osud domku čp. 23 a stojícího vedle obecního úřadu, který je již několik let neobydlený a chátrá. Náklady na jeho rekonstrukci se odhadují na 4 mil. Kč, proto je třeba hledat takové jeho budoucí využití, které umožní financovat rekonstrukci z dotace, kterou se obec pokusí získat. Takovým využitím by byly volnočasové aktivity, konkrétně vytvoření "kulturního domečku" - vzdělávacího centra obce (knihovna, studovna, vzdělávací místnost).
Projekt kulturního domečku byl zadán a vypracován ateliérem Majo architekti. Dotaci se v té době však získat nepodařilo.


Nové sídlo knihovny
O několik let později v roce 2018 Radka Vráželová - vedoucí spolku Statenice spolu z. s. vytáhla projekt opět na světlo a ve spolupráci s vedením obce začala připravovat druhý pokus o získání dotace na jeho realizaci.
Dotaci se získat podařilo a v roce 2020 byla stavba realizována. Stěhování knihovny do nového sídla za pomoci několika dobrovolnic proběhlo v březnu 2021. Nová knihovna vzbudila zájem médií. Články o ní můžete najít na archiwebu, aktualne.cz, czechdesign.cz nebo v časopise Propamátky. Byla nominována na cenu Grand prix architektů v kategorii Rekonstrukce.


Realizace projektu

Realizace projektu byla od začátku poměrně náročná. Pro Zpravodaj ji popsal místostarosta Miroslav Šanda: "Kromě šibeničního termínu pro realizaci vstoupil do hry i covid-19 a až napodruhé se podařilo vysoutěžit zhotovitele. Musím ale přiznat, že spolupráce se stavební společností Amika First výrazně předčila naše očekávání. Ve spolupráci se zhotovitelem, architektem Martinem Poláčkem a stavebním dozorem obce Jaromírem Synkem se podařilo vypořádat s řadou nástrah, které se při rekonstrukci takto staré nemovitosti objevily. Rozvětvený kořenový systém stromů v těsné blízkosti přístavby, ztrouchnivělý krov, neopravitelná okna a dveře a přísné limity dotace, to je jen částečný výčet překážek, které stály v cestě za novou knihovnou. Jak stavba zdárně postupovala, rozhodli jsme se společně s domečkem zkulturnit i jeho okolí. Proměnou tedy prošel celý dvůr obecního úřadu, posílili jsme zasakování a odvod srážkových vod a vybudovali novou garáž pro obecní techniku. Nová knihovna byla koncem prosince 2020 úspěšně zkolaudována a občané se mohou těšit na, z mého pohledu, naprosto fantastický výsledek."
Zdroj: Zpravodaj Statenic a Černého Vola 1/2021


Fotografie od pana architekta Martina Poláčka z Majo architekti (autoři projektu).

únor 2021


Fotografie interiéru od Dagmar Plotěné krátce po přestěhování.

Duben 2021


Fotografie ze stěhování, při kterém zásadně pomohli dobrovolnice a obecní technici.