Fotogalerie 2024


DEN SE ŠTĚPÁNKEM
18. 5.

200 let výročí narození F. S. Štěpánka z Kopanskýho mlýna jsme v knihovně řádně oslavili. Dopoledne byly dílny pro děti: mletí mouky s Veronikou Trachtovou, výtvarná dílna a dílna robotiky s Michalem Gaszakem, na které se stavěly a roztáčely mlýny z lega.
Odpoledne pak začala hlavní událost dne: křest nové knihy " František Slavomír Štěpánek 1824-1899", kterou napsala etnografka Hanka Müllerová a vydala ji obec Statenice za finančního přispění obce Tuchoměřice. K vydání knihu připravila Obecní knihovna J. M. Hovorky. Grafické úpravy se zhostila Martina Kupsová.
Slavnostním odpolednem nás provázel hudební doprovod ženského sboru Ťuhaja z Tuchoměřic a Statenic (a Roztok) a dětí z obou sousedních vesnic pod vedením Jany Vöröšové. Po křtu, prohlídce výstavy a výborném občerstvení od Kavárničky jsme se vydali naučnou stezkou po stopách F. S. Štěpánka a objevovali dřívější život ve Statenicích. Věříme, že František Slavomír Štěpánek - učitel národní, jak se rád podepisoval na stránkách svého díla - Kroniky mlýna Kopanskýho, by měl ze svých 200. narozenin velikou radost. 

foto: Magda Sumarová


DERNISÁŽ VÝSTAVY "JAK TO VIDÍM JÁ" PETRY BASTLOVÉ

6. 5. 2024

foto: archiv knihovny


1. ASTRONOMICKÝ VEČER se Slávkem Frkem
10. 1. 2024

foto: archiv knihovny