FOTOGALERIE 2022


SVATÝ MARTIN

11. listopadu 2022

V pátek 11. 11. navštívil Statenice sv. Martin. Sníh nám sice nepřivezl, ale zlaté penízky, světlo a spoustu radosti ano. Za nepostradatelnou organizační práci a nadšení děkujeme Alče Heverové! Za spolupráci děkujeme manželům Froňkovým, za výborné koláčky a teplý čaj děkujeme Kavárnička Statenice. Velký dík také patří Zdeňku Přádovi a Kubovi Černohorskému za výjev ze života sv. Martina a mnoha dalším ochotníkům a ochotnicím v rolích biskupů a hus. Děkujeme také Kateřina Molčíková a dětem z hudebního uskupení HRRR za zpívání a hraní. Za kostýmy děkujeme Kláře Pauliny, Soně Tobiškové, Barboře Škopkové, Alici Bláhové, manželům Najmanovým a klášteru v Tuchoměřicích. Za velkou pomoc také děkujeme Veronika Veronice Trachtové a studiu Brychta architekti za tisky brožur se zpěvníkem. Také díky všem, kteří poslali tyto fotky. Těm, kteří napekli, díky za rohlíčky. A díky všem, kteří jste přišli.

foto archiv knihovny


PODZIMNÍ KVĚTINOVÁ DÍLNA
S VERONIKOU

9. listopadu 2022

foto: archiv knihovny


VERNISÁŽ VÝSTAVY "POKORA"

7. listopadu 2022

Právnička Jaroslava Ondrušová, našla relax ve fotografování kostelů. Fotografie byly pořízeny v kostelích ve Smečně, Slaném a Kmetiněvsi. Paní Ondrušová již vystavovala na fotofestivalu v Blatné, v kostele ve Smečně, v knihovně ve Velkých Přílepech i v centru Foto Škoda v Praze. Vernisáž v naší knihovně proběhla v komorním duchu s vůní kadidla.

foto: archiv paní Ondrušové


VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

1. září 2022

Vítání prvňáčků, které se v naší knihovně koná každý rok 1. září, patří mezi naše nejmilejší akce .
I včera jsme si to s prvňáčky a jejich rodinami moc užili. Přivítali jsme děti z různých škol, většina jich bude chodit do Horoměřic, ale máme i školačku ze školy v Úněticích, z Lysolaj a 2 školáci budou jezdit do Prahy.
Po přivítání paní starostkou následovalo slavnostní pasování na čtenáře. Pasování se ujalo knihovnické sečtělé strašidlo. Vypadá sice strašidelně, ale děti záhy zjistily, že se ho nemusí bát.
S radostí pak prozkoumávaly obsahy svých dárkových tašek, kde nechyběla knížka, kupon na zmrzlinu od Kavárničky a další drobné dárečky.
Když jsme společně zamávali strašidlu, ukázalo se, že jsme zapomněli pasovat ještě dvě poněkud přerostlé školačky Elišku a Alenku. Těm to však nevadilo a všechny nás rozesmály instruktáží o obsahu svých aktovek. Pak ještě zahrály dětem několik pohádek. Poslední pohádku "O domečku"
s nimi hrálo i několik odvážných a moc šikovných dětí. Po několika běhacích hrách na závěr jsme se rozloučili.
Přejeme všem novopečeným školákům a školačkám bezva paní učitelky či pány učitele, kamarády a kamarádky a těšíme se, že nás v knihovně zase brzy navštíví.

Za krásné odpoledne vděčíme Zdeňku Přádovi, který se zhostil role strašidla, Alče Heverové s Eliškou Frkovou a jejich vtipným improvizacím, divadýlku a hrám. Děkujeme také Věrce Přádové za fotky a celkovou podporu a Kavárničce za kupóny na zmrzlinu pro prvňáčky i jejich sourozence.
DĚKUJEME, bez vás by to nešlo!!!! 

foto: Věra Přádová a archiv knihovny


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SVĚT KOLEM NÁS II.

8.–12. 8. 2022

foto: archiv knihovny

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SVĚT KOLEM NÁS I.

25.-29. 7. 2022

foto: archiv knihovny


ŠMAHŮV MALÍŘSKÝ PLENÉR

21. května 2022
Na Parádnici proběhl malířský plenér na počest ak. mal. Petra Šmahy. Celkem asi 20 dětí a dospělých se zápalem malovalo a kreslilo celou sobotu. 
Svou milou přítomností nás poctila také umělcova rodina, jeho žena paní Míla s vnukem Martinem, který u malířského stojanu zaplaven vůní olejových barev a terpentýnu svého dědu velmi připomínal. Další část rodiny, Petrovy neteře s dětmi, přijela až z Pardubic a kreslířsky ji nejvíce zaujal pomník se lvem. Z vytvořených děl bude v knihovně výstava.

Foto: archiv knihovny


ČESKO-UKRAJINSKÝ PIKNIK

6. května 2022

Byl to krásný jarní večer, který přinesl velké povzbuzení nejen našim ukrajinským přátelům.
Organizace se pod záštitou knihovny ujaly dobrovolnice ze statenického týmu pomoci uprchlíkům: 
Zuzana Hanáčková, Eliška Rolčíková, Pavlína Talacko, Kateřina Votrubová, Pavla Witzel a především Alena Heverová, která piknik vřelými slovy zahájila spolu s paní starostkou Apolenou Novotnou. Eliška Frková připravila program pro děti. Ve smíšených česko-ukrajinských týmech se vydávaly do lesa na jazykovědnou bojovku a vyluštěním tajenky se probojovaly až k pokladu. O pěknou atmosféru se postaral Kuba Černohorský se svou elektrickou kytarou. Rozhodně bychom se neobešli bez pomoci tehnických pracovníků obecního úřadu, kteří přichystali stany, lavice i dřevo do ohniště, které zapůjčil Dan Talacko. Kavárnička přispěla pečivem a Potraviny Sadil uzeninami na oheň.

Těm všem patří  VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ! Děkujeme také vám, kteří jste přišli, navařili, nakrájeli, namazali, napekli nebo nakoupili něco ke společné tabuli. Mohli jsme tak všichni ochutnat rozmanité dobroty, od štrůdlu a jednohubek až po pelmeně a vareniky!
Ať žije mír!!!

foto: archiv knihovny


STUDIJNÍ KNIHOVNICKÁ CESTA
DO DÁNSKA

Díky programu Evropské unie ERASMUS+ jsme vyjely v týdnu 4.-8.4. načerpat inspiraci a zkušenosti do knihovny DOKK1 ve městě Aarhus v Dánsku. Náš program byl zaměřený zejména na oblast vzdělávání dospělých, na skupiny seniorů a cizinců. Kde bychom si před dvěma lety, kdy jsme grant psaly, pomyslely, že téma integrace cizinců bude dnes ve Statenicích tak žhavé? Nakonec je asi dobře, že nám covid cestu umožnil až nyní. Z Dánska jsme se do naší milé knihovny vrátily plné dojmů s novou energií a poznatky, které nám umožní ji pro vás dále rozvíjet a vylepšovat.

Knihovnice Zuzka a Bára


NOC S ANDERSENEM

1. 4. 2022

Nocování v knihovně patří k oblíbeným kratochvílím statenických dětí. Letos jsme jim to mohli po dlouhé covidové době opět dopřát. Tradičně nechyběla bojovka. Tentokrát musely děti prokázat velkou dávku odvahy, protože se po setmění pustily do hlubokého statenického lesa, jehož temnotu jen tu a tam ozářilo světlo svíček. Sečtělé strašidlo totiž zapomnělo v lese potají vypůjčené knihy a bylo nutné je vrátit zpět do knihovny. Děti našly v lesním pokojíčku také mnoho dobrot, které jsme společně snědli. Za pomoc s realizací letošní Noci s Andersenem děkujeme Elišce Frkové, která s námi letos v knihovně také nocovala, Markétě, Honzovi a Honzíkovi Peterů, Jakubovi Černohorskému a Pavlíně Talacko. Do Kavárničky patří dík za báječný borůvkový koláč a rodičům dětí za další snídaňové pochoutky.

Foto: archiv knihovny


AUTORSKÉ ČTENÍ PANÍ TOMKOVÉ

28. 3. 2022

Koncem března jsme se v knihovně v hojném počtu sešli, abychom se ponořili do vzpomínek paní Libuše Tomkové (rozené Koláčkové). Statenická rodačka četla ze svých povídek, kde nechyběl vtip a čtení si užívali dospělí, děti i samotná autorka. Pozornost publika neutuchala, paní Tomková přečetla k dobru i několik přídavků. K dokonalosti kulturního setkání přispělo i její výtečné občerstvení. Tento tolik milý, pohodový večer byl pro mnohé z nás odměnou za strasti covidového a současného válečného období.

Foto: archiv knihovny


JARNÍ KVĚTINOVÁ DÍLNA s Janou Púčikovou

21. 3. 2022

Foto: Dagmar Plotěná


UKRAJINA

Koncem února se knihovna stala zázemím pro ukrajinské uprchlíky ve Statenicích. Vše začalo materiální sbírkou, kterou zorganizovali bratři Andělové. Odvezli dvě dodávky potravin a léků na ukrajinsko-rumunskou hranici. Zpátky přivezli "naše" první uprchlíky. 
Několik rodin v naší obci ubytovává uprchlíky ve svých domovech. A řada dobrovolnic zastřešených knihovnou koordinovaně pomáhá s hledáním ubytování, práce, škol, lékařské pomoci a dalšími potřebami. 
Je to: Alča Heverová, Asya Mejtuv, Camilla Passoni, Clare Mazzoti, Eliška Frková, Eliška Rolčíková, Katka Votrubová, Khrysthyna Stryzhak, Natálka Velychkanych, Nicole Anderegg, Pavla Witzel, Pavlína Talacko, Vlaďka Sochová, Zuzana Hanáčková a další.

Foto: archiv knihovny