KNIHOVNU ZASTŘEŠUJE

Středočeská vědecká KNIHOVNA

V KLADNĚ

FINANČNÍ PODPORA

NADACE VIA

Projekt byl v roce 2017 podpořen Nadací Via
v programu Živá komunita. 

PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY o.p.s.

V roce 2018 spolufinancovala dvě autorská čtení pro děti, výstavu a dílnu pro děti. V roce 2019 spolufinancovala Filmový klub při Obýváku vesnice. Obojí z grantu Malý Přemyslovský Měšec.

MINISTERSTVO KULTURY ČR

Program VISK 3

NADACE OSF

Ocenění Bibliotheca Inspirans 2023.

Program Evropské unie ERASMUS+ / Pomocí studijních cest do dánských a finských knihoven vyjedeme načerpat inspiraci a zkušenosti, které pomohou zkvalitnit a obohatit služby obecní Knihovny J. M. Hovorky v oblasti vzdělávání dospělých.PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme za Vaši podporu, za Vaši práci, čas a nadšení pro společnou věc!

Věra BENEŠOVÁ

Věnovala knihovně velké pokojové květiny a nádobí. Při oslavách 101 let spolu s Pavlínou a Marií obsluhovala ve stánku s benefičním občerstvením. Funguje jako záskok v nepřítomnosti knihovnic.

Alice VALENTOVÁ

Darovala knihovně druhé červené křesílko, o Velikonocích pořádala Pletení pomlázek, v zimě Pletení věnců, vedla výtvarnou dílnu Zahradníkův DUBEN a Bullerbyn v knihovně. V r. 2019 vedla dílny na výrobu masopustní KLIBNY. Vedla dílnu na příměstském táboře. Účastnila se scénického čtení s Káčou Molčíkovou.

Petr BLÁHA

Na Svatého Martina 2017 se s nasazením ujal role žebráka, zprostředkoval autorské čtení Mileny Štráfeldové Guláš pro Masaryka
a navíc na něj uvařil hrnec guláše.

Brice

Dlouhodobě zapůjčil knihovně vysoce kvalitní reproduktory a staral se o technické zajištění Filmového klubu.

Lýdia ČECHOVÁ

Vedla Filmový klub. Přímo v terénu připravovala báječné palačinky a muffiny při akci Přijďte si rýpnout do knihovnického záhonu!. Dělá báječné pomazánky. Pomáhala katalogizovat knihy. Pomáhala s roznosem letáků. Organizovala Letní limonádové retro kino 2019 a spoluorganizovala Letní kino 2020.

Ilona ČEPELOVÁ

Jako pamětnice se účastnila projektu Příběhy našich sousedů. Zapůjčila své album ochotnického divadla Statenic pro výstavu v knihovně.

Štěpán ČERNOHORSKÝ

Pro projekt a výstavu Příběhy našich sousedů zdigitalizoval fotoalbum ochotnického divadla paní Ilony Čepelové. Stará se o digitalizaci obecních kronik.

Michal ČUNDERLE

Spolu s Jakubem Zichem připravili autorské čtení z knihy Jak byla vosa Marcelka ráda,
že je.
 Jako místní nakladatel (nakladatelství Brkola) se účastnil akce Vánoce v knihovně. Věnoval knihy.

Michaela DITRICHOVÁ

Věnovala knihy.

DĚTI II. : Honza a Víťa PETEROVI, Jonáš a Nela FRKOVI, Barča a Kuba TALACKOVI, Josefína BRYCHTOVÁ, Žofie, Julie, Kuba a Ondra ČERNOHORŠTÍ, Hedvika ZICHOVÁ, Lukáš NOVOTNÝ

Pomáhají při bojovkách zejména na Nocích s Andersenem. Strašení jim jde. Nela pomáhá při letním táboře, Žofka, Josefína, Kuba Č. a Hedvika obstarávají hudební doprovod na některých akcích knihovny.

DRAŽITELÉ benefiční aukce 

HON NA KNIHY

Sponzorovali nákup nových dětských knih
a her v hodnotě 40 000 Kč! (Rok 2017)

DOBROVOLNICKÝ TÝM PRO POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM

Na jaře 2022 pod záštitou knihovny vznikl ve Statenicích dobrovolnický tým, který pomáhal ukrajinským uprchlíkům.
Alena Heverová, Eliška Frková, Eliška Rolčíková, Pavla Witzel, Vlaďka Sochová, Zuzana Hanáčková, Kateřina Votrubová, Pavlína Talacko, Nicole Anderegg, Clare Mazzotti, Camilla Passoni, Asja Mejtuv.

Květa ENGLEROVÁ

Předala nám knihovnu v perfektním stavu. Věnovala knihovně polštáře, výtvarné potřeby a pamlsky pro děti, semínka afrikánů na knihovnický záhon. Vedla dílnu Zahradníkův KVĚTEN. Uspořádala v knihovně svou výstavu Květy Květy.
Zaskakovala za knihovnice, když výjimečně nemohly být v otvírací době v knihovně.

Jakub FANTA

Uspořádal Besedu Zeleň u památníku.

Iva FOJTŮ

Od roku 2023 vede kroužek Malovánky pro nejmenší děti.

Slávek FRK

Spolu se svou ženou Eliškou uspořádali v knihovně DESKOVKY. V roce 2024 uspořádal sérii Astronomických večerů a zorganizoval návštěvu petřínské observatoře. Pomáhá při bojovkách. ˇÚčastnil se scénického čtení s Káčou Molčíkovou.

Eliška FRKOVÁ

Pomáhala Báře a Kateřině s Dílnou stínového divadla o Sv. Martinovi 2017, vedla dílnu Zahradníkův LISTOPAD. Spolu se svým mužem Slávkem uspořádali v knihovně DESKOVKY. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny. Spoluvede letní příměstské tábory. Při Vítání prvňáčků a jiných příležitostech hraje dětem loutkové divadlo spolu s Alčou. Pomáhá při bojovkách a Nocích s Andersenem, někdy s námi i přespí. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu.

manželé FROŇKOVI

V posledních letech ztvárňují žebráka a sv. Martina na bílém koni při oslavách Svatého Martina.

Kristýna HADAČOVÁ

Darovala knihovně 2 bedny knižních novinek pro děti i dospělé.

Zuzana HANÁČKOVÁ

Věnovala knihovně druhý vysavač. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu.

Dagmar HEŘTOVÁ

Představila svou knihu Bylinky na mém stole při autogramiádě v knihovně. V rámci akce Vánoce v knihovně v r. 2023 měla autorské čtení a představení knihy Vidličkou po mapě. Darovala své knihy.

Alena HEVEROVÁ

Zajišťuje chod Meziknihovní výpůjční služby. Moderuje oslavy Svatého Martina. Spolu s  Pavlínou Talacko pravidelně pořádají Férovou snídani. Pomáhala s organizací letních kinRoznášela letáky. V r. 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny. Při Vítání prvňáčků a jiných příležitostech hraje dětem loutkové divadlo spolu s Eliškou. Vedla Divadýlkování - divadelní kroužek pro děti. Podílí se na Pohádkách pro nejmenší. V r. 2023 zorganizovala 2. loutková představení pro děti. Od r. 2022 vede Dětský filmový klub. Pomáhá při Nocích s Andersenem. Účastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou. Byla hlavou i srdcem dobrovolnického týmu pro pomoc uprchlíkům.

Kristina HLAVÁČKOVÁ

Spisovatelka a keramička, četla ze své knihy Dračí oči při vernisáži ilustrací Veroniky Trachtové. Účastní se akce Vánoce v knihovně. Věnovala knihy.

Edita HUDEC

Podpořila knihovnu finančním darem.

Veronika KOHOUT

Vedla v knihovně kroužek pro děti KLAVIHRÁTKY.

Jan KOPINEC

Připravil pro děti v Dětském klubu Hovorka Povídání O hmyzu a Povídání O přírodě kolem nás. (Rok 2018)

Karel KRÁLÍK

V roce 2023 uspořádal v knihovně výstavu Dřevěné obrázky. Pravidelně odnáší vyřazené knihy na zastávku.

Bohuslava KRČKOVÁ

Připravila historický úvod na besedu
O budoucnosti Statenic III. téma Sokol
a
poskytla výběr historických fotografií na výstavu. Od r. 2019 Spolupracuje s knihovnou jakožto kronikářka obce. Spoluvytvářela stezku Po stopách Václava Březiny. Pro publikaci "František Slavomír Štěpánek 1824-1899" pomáhala s lokalizací domů.

Kateřina KŘÍŽOVÁ

Podpořila akci Ukliďme Česko, věnovala bio kosmetiku firmy ATTITUDE.

Jitka LENKOVÁ

V roce 2018 darovala cibulky jarních květin, růži a karafiáty na knihovnický záhon, čaj a skicák a několik knih.

Lucie MACÁKOVÁ

Darovala knihy.

Zdenka MANOUŠKOVÁ

Aktualizovala údaje o naší knihovně
v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR.

Gabriela MARKOVÁ

Přeložila leták do angličtiny. Přivezla barvu
na magnetické nástěnky. Zprostředkovala a věnovala besedu a autorské čtení pro děti  Čarodějnice Bordelína. Jako pracovnice obecního úřadu nám ochotně pomáhá s čím je potřeba.

Lenka MARKOVÁ a Vláďa HORECKÝ

Uspořádali přednášku o esenciálních olejích
a věnovali knihovně: difuzér, knihy
o esenciálních olejích, vzorky.

Dominik MAŠEK

V roce 2022 se zúčastnil scénického čtení s Káčou Molčíkovou.

Kateřina MOLČÍKOVÁ

Pomáhala s Meziknihovní výpůjční službou. Pomáhá s organizací a hudebním doprovodem svátku Sv. Martina. V r. 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny. Vedla dětský kroužek Rozhalas. Uspořádala v knihovně několik hudebních vystoupení s dětskou skupinou Hrrr. Při Masopustu v covidovém roce 2021 podpořila masopustní stezku. Spolu s Janou, Hynkem a Frantou udělali masopustní kapelu k bruslení na rybníčku a s Marií aktivovaly Klibnu. Od roku 2022 pořádá a režíruje každoročně scénická čtení divadelních her.

Eva MYNAŘÍKOVÁ

Darovala kvalitní dětskou literaturu.

Věra NOVÁKOVÁ

Uspořádala v knihovně první besedu
O budoucnosti Statenic (rok 2018).

Apolena NOVOTNÁ

Participuje na svátku Svatého Martina. Vedla dílny Zahradníkův ČERVEN a ČERVENEC (rok 2018). Darovala zajímavé knihy a hry. Jako starostka podporovala činnost knihovny. ˇˇUčastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou.

Mariana NOVOTNÁ

Lektorovala šicí dílnu Ekopytlík v rámci akce Ukliďme Statenice (rok 2019).

Tereza OPOLECKÁ

Věnovala knihovně vysavač. Roznášela naše letáky. Pomáhala při bojovce.

Jana OSÚCHOVÁ

V začátcích nám pomohla s Facebookem
a roznosem plakátů na akce knihovny. Spolu
s Dášou Plotěnou uspořádala v knihovně pravidelná MINI-RETRO-KINA pro nejmenší. Založila a vedla (do r. 2022) Statenické malovánky.

Camilla PASSONI

Od roku 2020 v knihovně pořádá lekce francouzské konverzace. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu.

Jan PETERA

Vyrobil konstrukci na masopustní klibnu, tak aby se dala perfektně nést. A stihl to udělat těsně před odjezdem na Jizerskou padesátku, na které ještě získal medaili!! Spolu s Markétou připravují bojovky pro děti na Nocích s Andersenem.

Markéta PETEROVÁ

Věnovala motýlí keř na knihovnický záhon (rok 2018). Spolu s Honzou připravují bojovky pro děti na Nocích s Andersenem.

Dáša PLOTĚNÁ

Často fotí na knihovnických akcích a také spravovala fotogalerii Obýváku vesnice. Autorka druhé výstavy v knihovně. Spolu s Janou Osúchovou uspořádala v knihovně pravidelná MINI-RETRO-KINA pro nejmenší. Pomáhala s roznosem našich letáků. Zaskočila v nepřítomnosti knihovnic.

Zdenka POLÁČKOVÁ

Věnovala do knihovny bylinkové přípravky firmy JUST a papírové tašky.

samoobsluha POTRAVINY SADIL 

Po týdny pro nás schraňovali krabice od banánů potřebné k přestěhování do nového domečku.
Pro děti na letních knihovnických příměstských táborech darovali melouny. Spolupracují  při různých akcích.

Zuzana POUKAROVÁ

Podílí se na přípravě kroužku Pohádek pro nejmenší čtenáře knihovny.

Zdeněk PŘÁDA

Od roku 2021 v roli hodného a sečtělého strašidla pasuje prvňáčky na čtenáře při Vítání prvňáčků. Pomáhá nám při bojovkách. ˇUčastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou

Věra PŘÁDOVÁ

Pomáhá při bojovkách a Vítání prvňáčků.

Klára RICHTROVÁ

Upekla bednu plnou perníčků do knihovny dětem k nazdobení.

Tomasz ROGACZ

Věnoval knihovně nové knížky pro nejmenší
v hodnotě 1 300 Kč.

Eliška ROLČÍKOVÁ

Zapojila se do přípravy Dračí bojovky na den dětí. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu.

Eliška ROŽÁTOVÁ

Malířka – autorka dvou výstavy v knihovně.

Radka SLAVÍKOVÁ

Vedla v knihovně kurzy jógy Nidra pro dospělé.

Zuzana STAŇKOVÁ

Darovala knihovně tavící folie na nové průkazky.

restaurace STATENKA

Zajišťuje obědy pro letní příměstské tábory, spolupracuje s knihovnou při akcích Vítání prvňáčků a dalších.

Magda SUMAROVÁ

Jako pracovnice obecního úřadu je nám ochotně nápomocná se vším, co je potřeba. Fotila na akci Den se Štěpánkem.

Petr SVOREŇ

Daroval knihy nakladatelství Millenium Publishing. V roce 2024 daroval svoji knihu s názvem Fotografické každodennosti.

Ivana SÝKOROVÁ

V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny. Od října 2021 si vzala na starost pondělní odpolední otvírací dobu v knihovně. Zajišťuje sousedskou výměnu bylin a květin a pečuje o zeleˇn u knihovny.

Miroslav ŠANDA

Jako místostostarosta podporoval činnost knihovny. Měl na starost stavbu nového sídla knihovny a dotaci. Řešil záležitosti týkající se financí a technického vybavení knihovny.

Jan ŠILHAVÝ

Od října 2021 vede v knihovně filmový klub.

Lydia ŠLAJCHOVÁ

Pomáhala při akci Pojďte si rýpnout do knihovnického záhonu v roce 2017.

Milena ŠTRÁFELDOVÁ

Spisovatelka, věnovala knihovně autorské čtení
z knihy Guláš pro Masaryka.

Bára ŠKOPKOVÁ

Zakoupila křeslo do knihovny a se svou Kavárničkou zajišťuje občerstvení na řadu akcí. Iniciovala a spoluorganizovala Autogramiádu Dagmar Heřtové. Se svým manželem Tomášem zakoupili do knihovny elektronické piano i se stoličkou. Spolu s Evou a Nelou vedla vánoční dílnu Hvězdičky z korálků.

Eva ŠKOPKOVÁ

Pro děti připravuje velikonoční dílnu Zdobení ze slámy a Velikonoční vystřihovánky a vánoční tvoření Hvězdičky z korálků, darovala do knihovny kávovar. Pro štěstí darovala papírové origami jeřáby ORIZURU.

Tomáš ŠKOPEK

Se svou ženou Bárou věnovali knihovně elektronické piano i se stoličkou.

Petr ŠMAHA

Malíř – autor první výstavy v knihovně. Ctitel J. M. Hovorky pečující o jeho památku a autor Hovorkova portrétu, jehož originál knihovně věnoval. Jako pamětník spolupracoval na projektu Příběhy našich sousedů. Daroval knihovně autorské výtisky linorytů. V roce 2020 spoluorganizoval první malířský plenér na Parádnici. Od té doby malířské plenéry pořádáme každoročně na jeho počest (Petr Šmaha v roce 2021 bohužel zemřel.)

Jana ŠPIČÁKOVÁ

Jako místostarostka podporuje činnost knihovny.

Barbora TALACKO

Pomáhá s bojovkami při Noci s Andersenem. Pomohla nám s dopoledními dílnami v rámci Dne se Štěpánkem. Absolvovala u nás studijní stáž v červnu 2024. Srovnala dětské knihy, zahrála dětem divadlo, pomohla nám při oslavách dětského dne, katalogizovala a vyřazovala knihy, obsluhovala příchozí uživatele*ky knihovny. Bude nám pomáhat na letním táboře jako praktikantka.

Dan TALACKO

V rámci akce Zahradníkův LEDEN vyráběl s dětmi krmítka pro ptáky. Podílí se na přípravách Svatého Martina, jako hlídka pomáhá při bojovkách Nocí s Andersenem. Několikrát do knihovny zapůjčil přenosné ohniště.

Pavlína TALACKO

Spoluzakladatelka Obýváku vesnice, spolutorganizátorka benefiční aukce knih HON NA KNIHY, Nocí s Andersenem, projektu Zahradníkův rok, Férových snídaní a pikniků, Vítání prvňáčků. Pomáhá při organizaci letního kina, Svatého Martina. Při oslavách 101 let knihovny si spolu s Marií Zichovou vzala na starost stánek s občerstvením. S Marií také pořádá pravidelné SWAPy. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu. Účastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou. Bez Pavlíny by Obývák nebyl tím, čím je dnes.

TECHNIČTÍ pracovníci Obecního úřadu

Josef LOUN (do r. 2024), František KUDLÁČEK (do r. 2018), Michal POKORNÝ mladší (od r. 2019), Petr MORAVEC (od r. 2020), Adam a Pavel (od r. 2023)

Pomáhají nám s čím je potřeba. 

Veronika TRACHTOVÁ

Pro děti připravila Bubenickou dílnu. Předčítá dětem. Lektorka výtvarné dílny Zahradníkův BŘEZEN a ŘÍJEN. Autorka čtvrté výstavy v knihovně. Při akci Ukliďme Statenice! uspořádala úspěšnou eko-dílnu pro děti Nazdob si odpadkáč. Při oslavách 101 let knihovny zorganizovala koncert a workshop bubenické kapely Blabuburo. Na akci Den se Štěpánkem v r. 2024 zajistila mlynářskou dílnu. Pravidelně spolupracuje na letních příměstských táborech. Vedla několik květinových dílen. Funguje jako záskok v nepřítomnosti knihovnic.

Jaroslav TRACHTA

Předčítal v Dětském klubu Hovorka. Každoročně pod záštitou knihovny pořádá evangelickou bohoslužbu. Účastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou.

Michaela TYLLOVÁ

Roznášela naše letáky.

sbor ŤUHAJA

Ženský sbor z Tuchoměřic, Statenic, Pazderny a Roztok pod vedením Jany Vöröšové zajistil hudební program na akci Vánoce v knihovně 2023Den se Štěpánkem (2024).

Mária UHNÁKOVÁ

Nakoupila a přinesla knihy pro nejmenší, které zaplatil pan Tomasz Rogacz, propagovala knihovnu mezi místními rodiči.

Natálie VELYCHKANYCH

V Kavárničce připravuje na naše akce výborné občerstvení. Díky jejímu nasazení mohl dobrovolnický tým lépe pomáhat ukrajinským uprchlíkům.

Sylva VOJTÍŠKOVÁ

V roce 2022 se aktivně zúčastnila akce Vánoce v knihovně. Pravidelně pořádá SWAPy oblečení a hraček pro děti.

manželé VOTAVOVI

V roce 2022-2023 se zúčastnili scénického čtení s Káčou Molčíkovou.

Kateřina VOTRUBOVÁ

V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu.

Radka VRÁŽELOVÁ

Ujala se pravidelného úklidu knihovny, až do prázdnin 2018, kdy předala žezlo Radce Jílkové. Navíc nám darovala lednici. Uspořádala v knihovně první SWAPy. Pomáhá s roznosem letáků. Hlídala Zuzce malého Václava, aby Zuzka mohla pracovat v knihovně. Zpracovala žádost o dotaci na "domeček" - nové sídlo knihovny.

Věra VYŠÍNOVÁ

Ušila plášť pro svatého Martina. Spolu
s dámami z jejího kroužku patchworku ušily
10 krásných podsedáků na knihovnické židle
a v zimě roku 2019 uspořádaly v knihovně vánoční výstavu. Věnovala knihovně několik svých výtvorů a vánoční výzdobu.

Barbora WHITEHEAD a SHAGGY

Ztvárnili svatého Martina na bílém koni (2017, 2018, 2019).

Pavla WITZEL

Darovala knihy. Zkatalogizovala téměř celou knihovnu!!! V letech 2018-2022 organizovala akci Ukliďme Statenice! V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny. Pomáhala ukrajinským uprchlíkům v rámci dobrovolnického statenického týmu.

Markéta WRIGHT

Pro Dětský klub Hovorka Speciál připravila přednášku O Saudské Arábii.

František ZICH

Zajistil hudební doprovod na Svatého Martina 2018. A zahrál na akordeon s Káčou Molčíkovou na zamrzlém rybníčku během Masopustní stezky v covidovém roce 2021.

Jakub ZICH

Zajistil animační dílnu pro děti, stará se o vyřazané knihy, vyčistil okap domečku u knihovnického záhonu, daroval čajový servis, lektor výtvarné dílny Zahradníkův ÚNOR, na Noc s Andersenem připravil pro děti pátrací hru, pro kterou také nakreslil mapu. Spolu s Michalem Čunderlem měli autorské čtení Jak byla vosa Marcelka ráda, že je. Pro pátrací hru Po stopách Václava Březiny připravil mapu a domovní znamení ve Svatojánské ulici. Účastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou. V roce 2023 připravil výstavu obálek Zpravodaje.

Marie ZICHOVÁ

Zprostředkovala nákup a převoz křesla, pomohla s úklidem a tříděním knih, napekla koláče na slavnostní otevření "nové" knihovny a pravidelně přináší výborné občerstvení na akce. Pomáhala s organizací letního kina 2020. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny a upekla všem brigádnicím skvělé občerstvení. Při oslavách 101 let knihovny si spolu s Pavlínou Talacko vzala na starost stánek s občerstvením. Spolu s Pavlínou také pořádá pravidelné SWAPy. Účastní se scénických čtení s Káčou Molčíkovou.

Nakladatelství MEANDER

Věnovalo nám knihu pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladateltví MLADÁ FRONTA

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství LIDOVÉ NOVINY

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladateství SVOJTKA

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství HOST

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství JAKOST

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

MS STUDIO graphic design

Věnovalo nám knihu pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství PASEKA

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.


JAK SE ZAPOJIT

Potřebujeme Vaše nadšení a chuť se zapojit! 
Zde je několik tipů, možná Vás napadnou další:

  • Roznos letáků 
  • Dílny pro děti 
  • Čtení dětem
  • Zajištění otevírací doby
  • Pomoc při organizaci akcí
  • Finanční dary
  • Zajímavé knihy
  • Zajímavé hračky do dětského koutku
  • Deskové hry
  • a jiné

Chci se zapojit!


DOTAZNÍK

Pomozte nám, prosím, vyplněním dotazníku proměnit naši knihovnu v místo, kam se budete rádi vracet.