KNIHOVNU ZASTŘEŠUJE

Středočeská vědecká KNIHOVNA

V KLADNĚ

FINANČNÍ PODPORA

NADACE VIA

Projekt byl v roce 2017 podpořen Nadací Via
v programu Živá komunita. 

PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY o.p.s.

V roce 2018 spolufinancovala dvě autorská čtení pro děti, výstavu a dílnu pro děti. V roce 2019 spolufinancovala Filmový klub při Obýváku vesnice. Obojí z grantu Malý Přemyslovský Měšec.

Program Evropské unie ERASMUS+ / Pomocí studijních cest do dánských a finských knihoven vyjedeme načerpat inspiraci a zkušenosti, které pomohou zkvalitnit a obohatit služby obecní Knihovny J. M. Hovorky v oblasti vzdělávání dospělých.PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme za Vaši podporu, za Vaši práci, čas a nadšení pro společnou věc!

Věra BENEŠOVÁ

Věnovala knihovně velkou pokojovou kytku za křesílkem a skleničky na červené víno. Při oslavách 101 let spolu s Pavlínou a Marií obsluhovala ve stánku s benefičním občerstvením.

Alice BLÁHOVÁ

Darovala knihovně druhé červené křesílko, pravidelně o Velikonocích pořádá Pletení pomlázek, v zimě Pletení věnců, vedla výtvarnou dílnu Zahradníkův DUBEN a Bullerbyn v knihovně. V r. 2019 vedla dílny na výrobu masopustní KLIBNY. 

Petr BLÁHA

Na Svatého Martina 2017 se s nasazením ujal role žebráka, zprostředkoval autorské čtení Mileny Štráfeldové Guláš pro Masaryka
a navíc na něj uvařil hrnec guláše.

Brice

Dlouhodobě zapůjčil knihovně vysoce kvalitní reproduktory a staral se o technické zajištění Filmového klubu.

Lýdia ČECHOVÁ

Připravuje a vede Filmový klub. Přímo v terénu připravovala báječné palačinky a muffiny při akci Přijďte si rýpnout do knihovnického záhonu!. Dělá báječné pomazánky. Ve volném čase chodí do knihovny katalogizovat knihy. Pomáhá s roznosem letáků. Organizovala Letní limonádové retro kino 2019 a spoluorganizovala Letní kino 2020.

Ilona ČEPELOVÁ

Jako pamětnice se účastní projektu Příběhy našich sousedů. Zapůjčila své album ochotnického divadla Statenic pro výstavu
v knihovně.

Štěpán ČERNOHORSKÝ

Pro projekt a výstavu Příběhy našich sousedů zdigitalizoval fotoalbum ochotnického divadla paní Ilony Čepelové. Stará se o digitalizaci obecních kronik.

Michal ČUNDERLE

Spolu s Jakubem Zichem připravili autorské čtení z knihy Jak byla vosa Marcelka ráda,
že je
a věnoval knihovně výtisk.

Michaela DITRICHOVÁ

Věnovala knihy.

DRAŽITELÉ benefiční aukce 

HON NA KNIHY

Sponzorovali nákup nových dětských knih
a her v hodnotě 40 000 Kč!

Květa ENGLEROVÁ

Předala nám knihovnu v perfektním stavu
a uvedla nás do knihovnického řemesla. Věnovala knihovně polštáře, výtvarné potřeby a pamlsky do dětského klubu, semínka afrikánů na knihovnický záhon. Vedla dílnu Zahradníkův KVĚTEN. Uspořádala v knihovně svou výstavu Květy Květy.
Zaskakuje za knihovnice, když výjimečně nemohou být v otvírací dobu v knihovně.

Jakub FANTA

Uspořádal Besedu Zeleň u památníku.

Slávek FRK

Spolu se svou ženou Eliškou uspořádali v knihovně DESKOVKY.

Eliška FRKOVÁ

Pomáhala Báře a Kateřině s Dílnou stínového divadla o Sv. Martinovi 2017, vedla dílnu Zahradníkův LISTOPAD. Spolu se svým mužem Slávkem pořádají DESKOVKY. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku. Spoluvedla 2 letní příměstské tábory. Na oslavách 101 let knihovny a při Vítání prvňáčků spolu s alenou Heverovou hrála dětem loutkové divadlo.

Kristýna HADAČOVÁ

Darovala knihovně 2 bedny knižních novinek pro děti i dospělé.

Zuzana HANÁČKOVÁ

Věnovala knihovně druhý vysavač. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku.

Dagmar HEŘTOVÁ

Představila svou knihu Bylinky na mém stole při autogramiádě v knihovně.

Alena HEVEROVÁ

Zajišťuje chod Meziknihovní výpůjční služby. Moderovala Svatého Martina 2018. Spolu s  Pavlínou Talacko uspořádaly Férovou snídani aneb 3. knihovnický piknik. Pomáhá s organizací letních kinRoznáší letáky. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku. . Při Vítání prvňáčků a oslavách 101 let hrála dětem divadlo. Vede v knihovně Divadýlkování - divadelní kroužek pro děti 

Kristina HLAVÁČKOVÁ

Spisovatelka, četla ze své knihy Dračí oči při vernisáži ilustrací Veroniky Trachtové.

Edita HUDEC

Podpořila knihovnu finančním darem.

Veronika KOHOUT

Vede v knihovně kroužek pro děti KLAVIHRÁTKY.

Jan KOPINEC

Připravil pro děti v Dětském klubu Hovorka Povídání O hmyzu a Povídání O přírodě kolem nás.

Bohuslava KRČKOVÁ

Připravila historický úvod na besedu
O budoucnosti Statenic III. téma Sokol
a
poskytla výběr historických fotografií na výstavu. Od r. 2019 Spolupracuje s knihovnou jakožto kronikářka obce. Spoluvytvářela stezku Po stopách Václava Březiny.

Kateřina KŘÍŽOVÁ

Podpořila akci Ukliďme Česko, věnovala bio kosmetiku firmy ATTITUDE.

www.babystart.cz

Jitka LENKOVÁ

V době, kdy byla šéfredaktorkou Zpravodaje, poskytovala knihovně prostor na jeho stránkách. Darovala cibulky jarních květin, růži a karafiáty na knihovnický záhon, čaj a skicák.

Lucie MACÁKOVÁ

Darovala současné světové detektivní romány.

Zdenka MANOUŠKOVÁ

Aktualizovala údaje o naší knihovně
v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR.

Gabriela MARKOVÁ

Přeložila leták do angličtiny. Přivezla barvu
na magnetické nástěnky. Zprostředkovala a věnovala besedu a autorské čtení pro děti  Čarodějnice Bordelína. Jako pracovnice obecního úřadu nám ochotně pomáhá s čím je potřeba.

Lenka MARKOVÁ a Vláďa HORECKÝ

Uspořádali přednášku o esenciálních olejích
a věnovali knihovně: difuzér, knihy
o esenciálních olejích, vzorky mastí ...

www.esencezivota.eu

www.esencezdravi.eu

Kateřina MOLČÍKOVÁ

Když může tak pomůže s Meziknihovní výpůjční službou. Významně se podílí na oslavách svátku Sv. Martina – Dílnou stínového divadla a hudebním doprovodem průvodu. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku.

Eva MYNAŘÍKOVÁ

Darovala kvalitní dětskou literaturu.

Věra NOVÁKOVÁ

Uspořádala v knihovně první besedu
O budoucnosti Statenic.

Apolena NOVOTNÁ – starostka

Pomohla nám se Svatým Martinem 2016, 2017. Vedla dílny Zahradníkův ČERVEN
a ČERVENEC. Darovala zajímavé knihy a hry. Jako starostka podporuje činnost knihovny.

Mariana NOVOTNÁ

Lektorka šicí dílny Ekopytlík.

Tereza OPOLECKÁ

Věnovala knihovně vysavač. Roznáší naše letáky.

Jana OSÚCHOVÁ

V začátcích nám pomohla s Facebookem
a roznosem plakátů na akce knihovny. Spolu
s Dášou Plotěnou uspořádala v knihovně pravidelná MINI-RETRO-KINA pro nejmenší. Pořádá Statenické malovánky.

Camilla PASSONI

Od roku 2020 v knihovně pořádá lekce francouzské konverzace.

Jan PETERA

Vyrobil konstrukci na masopustní klibnu, tak aby se dala perfektně nést. A stihl to udělat těsně před odjezdem na Jizerskou padesátku, na které ještě získal medaili!!

Markéta PETEROVÁ

Věnovala motýlí keř na knihovnický záhon.

Dáša PLOTĚNÁ

Naše dvorní fotografka a vrchní správkyně fotogalerie Obýváku vesnice. Autorka druhé výstavy v knihovně. Spolu s Janou Osúchovou uspořádala v knihovně pravidelná MINI-RETRO-KINA pro nejmenší. Pomáhá s roznosem našich letáků.

Zdenka POLÁČKOVÁ

Pravidelně věnuje do knihovny bylinkové přípravky firmy JUST.

samoobsluha POTRAVINY SADIL 

Po týdny pro nás schraňovali krabice od banánů potřebné k přestěhování do nového domečku.
Pro děti na letních knihovnických příměstských táborech darovali melouny.

Zdeněk PŘÁDA

V roli hodného a sečtělého strašidla pasoval prvňáčky na čtenáře při Vítání prvňáčků 2021.

Věra PŘÁDOVÁ

Při Vítání prvňáčků 2021 asistovala svému muži
v roli strašidla a akci fotografovala.

Klára RICHTEROVÁ

Upekla bednu plnou perníčků do knihovny dětem k nazdobení.

Tomasz ROGACZ

Věnoval knihovně nové knížky pro nejmenší
v hodnotě 1 300 Kč.

Eliška ROŽÁTOVÁ

Malířka – autorka třetí výstavy v knihovně.

Radka SLAVÍKOVÁ

Vede v knihovně jógu Nidra pro dospělé.

Zuzana STAŇKOVÁ

Darovala knihovně tavící folie na nové průkazky.

restaurace STATENKA

Při akcích Dílna stínového divadla na svatého Martina 2017 a Noci s Andersenem připravili pro děti oběd a večeři za příznivé ceny a s trpělivostí všechny obsloužili. Pekla tyčinky na Vítání prvňáčků.

Magda SUMAROVÁ

Jako pracovnice obecního úřadu je nám ochotně nápomocná se vším, co je potřeba.

Ivana SÝKOROVÁ

Vede pod knihovnou seniorský klub SEN.
V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku. Od října 2021 si vzala na starost pondělní odpolední otvírací dobu v knihovně.

Miroslav ŠANDA

Jako místostostarosta podporuje činnost knihovny. Měl na starost stavbu nového sídla knihovny a dotaci. Řeší záležitosti týkající se financí a technického vybavení knihovny.

Jan ŠILHAVÝ

Od října 2021 vede v knihovně filmový klub.

Milena ŠTRÁFELDOVÁ

Spisovatelka, věnovala knihovně autorské čtení
z knihy Guláš pro Masaryka.

Bára ŠKOPKOVÁ

Zakoupila křeslo do knihovny a se svou Kavárničkou zajišťuje občerstvení na naše akce. Iniciovala a spoluorganizovala Autogramiádu Dagmar Heřtové. Se svým manželem Tomášem zakoupili do knihovny elektronické piano i se stoličkou.

Eva ŠKOPKOVÁ

Pro děti v Dětském klubu Hovorka připravila velikonoční dílnu Zdobení ze slámy a Velikonoční vystřihovánky a vánoční tvoření Hvězdičky z korálků, darovala do knihovny kávovar. Pro štěstí darovala papírové origami jeřáby ORIZURU.

Tomáš ŠKOPEK

Se svou ženou Bárou věnovali knihovně elektronické piano i se stoličkou.

Petr ŠMAHA

Malíř – autor první výstavy v knihovně. Ctitel J. M. Hovorky pečující o jeho památku a autor Hovorkova portrétu, jehož originál knihovně věnoval. Jako pamětník spolupracoval na projektu Příběhy našich sousedů. Daroval knihovně autorské výtisky linorytů. Podílel se na přípravě Malířského plenéru.

Jana ŠPIČÁKOVÁ

Po dobu svého působení na obecním úřadě bleskově řešila všechny naše požadavky.

Dan TALACKO

V rámci akce Zahradníkův LEDEN vyráběl s dětmi krmítka pro ptáky. Podílí se na přípravách Svatého Martina, jako hlídka pomáhá při bojovkách Nocí s Andersenem.

Pavlína TALACKO

Spoluzakladatelka Obýváku vesnice, spolutorganizátorka benefiční aukce knih HON NA KNIHY, Nocí s Andersenem, projektu Zahradníkův rok, Férových snídaní a pikniků, Vítání prvňáčků. Pomáhá při organizaci letního kina, Svatého Martina. Při oslavách 101 let knihovny si spolu s Marií Zichovou vzala na starost stánek s občerstvením. S Marií také pořádá pravidelné SWAPy. Bez Pavlíny by Obývák nebyl tím, čím je dnes.

TECHNIČTÍ pracovníci Obecního úřadu

Josef LOUN, František KUDLÁČEK (do r. 2018), Michal POKORNÝ mladší (od r. 2019), Petr MORAVEC (od r. 2020)

Smontovali nový nábytek do knihovny, knihovnu vymalovali, umístili rolety, pravidelně vyvěšují plakáty na naše akce, pomůžou s čím potřebujeme. V březnu 2021 pomáhali
s přestěhováním knihovny do nového domečku.

Veronika TRACHTOVÁ

Pro Dětský klub Hovorka Speciál připravila Bubenickou dílnu. Předčítá dětem. Lektorka výtvarné dílny Zahradníkův BŘEZEN a ŘÍJEN.
Autorka čtvrté výstavy v knihovně. Při akci Ukliďme Statenice! uspořádala úspěšnou eko-dílnu pro děti Nazdob si odpadkáč. Při oslavách 101 let knihovny zorganizovala koncert a workshop bubenické kapely Blabuburo.

Jaroslav TRACHTA

Předčítal v Dětském klubu Hovorka. Uspořádal
v knihovně již tři bohoslužby.

Michaela TYLLOVÁ

Roznáší naše letáky.

Mária UHNÁKOVÁ

Nakoupila a přinesla knihy pro nejmenší, které zaplatil pan Tomasz Rogacz, propaguje knihovnu mezi maminkami.

Kateřina VOTRUBOVÁ

V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku.

Radka VRÁŽELOVÁ

Ujala se pravidelného úklidu knihovny, až do prázdnin 2018, kdy předala žezlo Radce Jílkové. Navíc nám darovala lednici. Uspořádala v knihovně první SWAPy. Pomáhá s roznosem letáků. Hlídala Zuzce malého Václava, aby Zuzka mohla pracovat v knihovně. Zpracovala žádost o dotaci na "domeček" - nové sídlo knihovny.

Věra VYŠÍNOVÁ

Ušila plášť pro svatého Martina. Spolu
s dámami z jejího kroužku patchworku ušily
10 krásných podsedáků na knihovnické židle
a v zimě roku 2019 uspořádaly v knihovně vánoční výstavu.

Barbora WHITEHEAD a SHAGGY

Ztvárnili svatého Martina na bílém koni (2017, 2018, 2019) a byli nádherní.

Pavla WITZEL

Darovala knihy. Zkatalogizovala téměř celou knihovnu!!! Organizuje akci Ukliďme Statenice! V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku.

Markéta WRIGHT

Pro Dětský klub Hovorka Speciál připravila přednášku O Saudské Arábii.

František ZICH

Zajistil hudební doprovod na Svatého Martina 2018.

Jakub ZICH

Zajistil animační dílnu pro děti, stará se o vyřazané knihy, vyčistil okap domečku u knihovnického záhonu, daroval čajový servis, lektor výtvarné dílny Zahradníkův ÚNOR, na Noc s Andersenem připravil pro děti pátrací hru, pro kterou také nakreslil mapu. Spolu s Michalem Čunderlem měli autorské čtení Jak byla vosa Marcelka ráda, že je. Pro pátrací hru Po stopách Václava Březiny připravil mapu a domovní znamení ve Svatojánské ulici.

Marie ZICHOVÁ

Zprostředkovala nákup a převoz křesla, pomohla s úklidem a tříděním knih, napekla koláče na slavnostní otevření "nové" knihovny a pravidelně přináší výborné občerstvení na akce. Pomáhala s organizací letního kina 2020. V březnu 2021 pomáhala s přestěhováním knihovny do nového domečku a upekla všem brigádnicím skvělé občerstvení. Při oslavách 101 let knihovny si spolu s Pavlínou Talacko vzala na starost stánek s občerstvením. Spolu s Pavlínou také pořádá pravidelné SWAPy.

Nakladatelství MEANDER

Věnovalo nám knihu pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladateltví MLADÁ FRONTA

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství LIDOVÉ NOVINY

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladateství SVOJTKA

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství HOST

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství JAKOST

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

MS STUDIO graphic design

Věnovalo nám knihu pro benefiční aukci HON NA KNIHY.

Nakladatelství PASEKA

Věnovalo nám knihy pro benefiční aukci HON NA KNIHY.


JAK SE ZAPOJIT

Potřebujeme Vaše nadšení a chuť se zapojit! 
Zde je několik tipů, možná Vás napadnou další:

  • Roznos letáků 
  • Dílny pro děti 
  • Čtení dětem
  • Zajištění otevírací doby
  • Pomoc při organizaci akcí
  • Finanční dary
  • Zajímavé knihy
  • Zajímavé hračky do dětského koutku
  • Deskové hry
  • a jiné

Chci se zapojit!


DOTAZNÍK

Pomozte nám, prosím, vyplněním dotazníku proměnit naši knihovnu v místo, kam se budete rádi vracet.