HRABĚNKA BARBORA
Z KH
ÜNBURGU

str. č. 19 a 20 z knihy Hanky Müllerové "František Slavomír Štěpánek 1824-1899", vydala Obec Statenice, 2024