KNIHA 
František Slavomír Štěpánek 1824–1899


Kniha stojí 200 Kč a můžete si ji zakoupit v knihovně nebo na Obecním úřadě.


Hanka Müllerová je absolventkou oboru etnografie a čeština na FFUK, léta pracovalav Ústavu pro etnografi i a folkloristiku ČSAV, kde zpracovávala a publikovala oborové bibliografie současné i retrospektivní.

V roce 1991 se přesunula do školství, aby nastupující generaci zprostředkovala i jiný pohled, než jim vnucovala komunistická ideologie. 

Ve volném čase zpracovává materiály, týkající se etnografické a sociální činnosti Barbory Hoblové a sběratele Františka Slavomíra Štěpánka.

Napsala Hanka Müllerová

Kresby F. S. Štěpánek
z Kroniky mlýna Kopanského a dalších rukopisů
z archivu rodiny Štěpánkovy a Středočeského muzea v Roztokách

Grafická úprava a sazba Martina Kupsová

Fotografie Dagmar Plotěná, archiv rodiny Pokorných

Písmo Baskerville, PP Fragment

Vydala Obec Statenice / Statenická 23, Statenice / www.statenice.cz

K vydání připravila Obecní knihovna J. M. Hovorky / www.obyvakvesnice.cz

Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Rok 2024

Vydání první

Náklad 500 kusů

ISBN 978–80–11–04909–6

K vydání publikace finančně přispěla obec Tuchoměřice.

Děkujeme za spolupráci při identifikaci kaci míst paní kronikářce Bohuslavě Krčkové.