KRONIKA OBCE STATENICE 2015

13.01.2016

Kroniku lze na stránkách obce stáhnout v digitání podobě.
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: pouze v digitální podobě
počet stran: 51