OBECNÍ KRONIKA STATENIC A ČERNÉHO VOLA 2011

30.01.2012

kronikářka: Edita Mňuková, DiS.
popis: originál ručně psaný s vlepovanými dokumenty
počet stran: 80