OBECNÍ KRONIKA STATENIC A ČERNÉHO VOLA 2016

30.01.2017

Kroniku lze na stránkách obce stáhnout v digitání podobě.
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: originální výtisk
počet stran: 113