OBECNÍ KRONIKA STATENIC A ČERNÉHO VOLA 2012

30.01.2013

kronikářka: Edita Mňuková, DiS.
popis: originál ručně psaný s vlepovanými dokumenty
počet stran: 65