8. BESEDA SE STAROSTKOU

05.04.2022
Od 19 h v knihovně.

Starostka MgA. Apolena Novotná vás srdečně zve k besedě nad tématy:

Memorandum o spolupráci na tvorbě společného spádového
území mezi sousedními obcemi
(Statenice, Horoměřice, Únětice)
a městskými částmi Prahy (Suchdol, Lysolaje, Nebušice)
Evropský projekt Smacker - mobilita v území
tramvajové propojení Prahy a přípražských oblastí a další
Hostem bude: Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol