KRONIKA 1891-1958

13.01.2002

Kroniku lze na stránkách obce stáhnout v digitání podobě.
Kronikáři:
1891-1909 a 1913-1919 Antonín Poláček (starosta)
1909-1913 Václav Hovorka (starosta)
1919-1923 Antonín Pek (jen kusé informace)
1923-1942 Václav Březina (dopisuje také podrobněji předchozí časový úsek)
Za války se kroniky měly odevzdat, všechny byly dle vzpomínek pamětnice uschovány mimo školu.
1942-1945 se kronika nepíše
1945 (konec války) - autor není podpesán, jeho hůlkové písmo se v kronice znovu objevuje od března 1948 do konce r. 1950.
1946-1948 (do března) Jaroslav Horáček č. p. 10.
1953-1954 Josef Kaucký
1955-1958 Václav Chmelař

poznámka: jediná dochovaná kopie, nevíme, kde je originál
počet stran: 138