BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC

11.06.2018

JAKÁ BYLA BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC?

Dne 11. 6. se v naší knihovně konala BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC. Besedu pořádal spolek Via Magna v čele s paní Novákovou. Besedy se zúčastnilo 40 lidí, přivítali jsme zde také starostku Statenic paní Šmardovou, zastupitele pana Pokorného a pana Vondru, starostku a místostarostu Velkých Přílep paní Čermákovou a pana Hoška a místostarostu Tuchoměřic pana Böhma. Během debaty jsme se dotkli těchto témat: dopravní situace, občanská vybavenost, čistička odpadních vod a zajištění pitné vody, to vše s ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel. Přestože témata to byla náročná a problematická, beseda se nesla v respektujícím a převážně pozitivním duchu.

Od zúčastněných občanů se nám dostalo mnoho kladných ohlasů s přáním uspořádat co nejdříve další podobné besedy, které by již měly být zaměřené konkrétněji na jedno téma, aby se dalo probrat více do hloubky.

Zapsala: Zuzana Brychtová Horecká