ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

27.11.2019

MYŠÁK FRAJER, 1. díl 
Myšák si žil krásně v Praze. Jednoho dne se vydal na výlet a došel do krásné obce Statenice. Statenice byly krásné. Strávil tam jeden den. Našel dobrý sýr vzadu za obchůdkem smíšeného zboží. Byl moc dobrý. Další den potkal přítelkyni myš. Myšák byl okouzlen její krásou. Jednoho krásného večera se bavili o tom, jak se tu myšce žije. "Je to tu super." řekla myš. "ale občas se komíny bouří proti myším a začnou velmi čadit odporným, smradlavým, černým kouřem." "Jako ted´. "Myšák odpoví: "Zrovna něco cítím." A pak myš pozve na rande. A tak šli do Detailla u rybníčku. Myš byla velmi nadšená, ale potom je náhle překvapí odporný, smradlavý, černý kouř. A překazí jim rande. Myška uteče do Velkých Přílep. Myšák se smutně a sám, se zlomeným srdcem vrací do Prahy. "Ach ty prokletý komíny!"

pokračování příště!

napsali:

Matěj Rolčík, Šimon Petříček pod vedením Báry Molčíkové

ilustrace: Elia Čechová

foto: Elia Čechová

kresba: Žofie Černohorská