FARMA V JESKYNI

15.05.2024

17:00-19:00 / workshop pro studenty 14-19 let / politický marketing
Jak funguje politický marketing? Je to nástroj k manipulaci nebo pomáhá voličům v rozhodování? Jak bychom se v roli politiků zachovali my? Jak by nás ovlivnil hlad po moci? A co je vlastně zodpovědností voličů? Proč nevolíme podle volebních kalkulaček?

Workshop založený na hravé interaktivní simulaci předvolební kampaně studentům zážitkovou formou představí, jak funguje politický marketing. Studenti si vyzkouší jaké je řídit politickou kampaň a jaké dopady mohou mít jejich rozhodní na hlasování občanů i na svět jako takový. V roli voličů si studenti zažijí jak těžké je rozhodování před volbami a jak jejich finální volbu ovlivňují volební kalkulačky, debaty, slogany i sociální sítě.

Workshop je zdarma díky podpoře Národního plánu obnovy a Nadace ČEZ. Program je určen studentům ve věku 14 - 19 let a lze jej realizovat kdekoliv po České republice nebo v Centru současného umění DOX, Praha 7. Délka programu je 120 minut.

Na vývoji workshopu s Farmou v jeskyni spolupracovali Otto Eibl, odborník na politický marketing a Tereza Vodičková, ředitelka asociace Občankáři. Workshop vznikl v rámci projektu Online Hero, zahrnující inscenaci Český hrdina, naučná videa a další programy.

Workshop se vztahuje k několika oblastem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a střední odborné školy: Občan a právo, Člověk ve společnosti, Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěž, Role mediální produkce a vliv médií.

zdroj: farminthecave.com

Přihlášky na workshop: knihovna@statenice.cz