II: ŠKOLA A ŠKOLKA

25.07.2018

JAKÁ BYLA BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC II?

Dne 25. 7. se v naší knihovně konala BESEDA O BUDOUCNOSTI STATENIC II na téma ŠKOLA A ŠKOLKA. Besedy se zúčastnilo okolo 40 lidí, přivítali jsme zde také starostku paní Šmardovou, zastupitele pana Kopince, pana Vondru, pana Sládka, paní starostku Velkých Přílep Věru Čermákovou v doprovodu paní ředitelky přílepské mateřské školy, místostarostu Tuchoměřic pana Böhma. Vřelého přijetí a potlesku se dostalo klukům Matějovi a Štěpánovi Rolčíkovi, kteří se z vlastní iniciativy přišli podělit o své zkušenosti statenických školáků a zjistit, jak to s místní školou vypadá.

Po úvodním slovu bratrů Rolčíků nás Radka Vráželová seznámila s historií školy ve Statenicích, která nebyla nikdy snadná. Díky vysvětlení pana Kopince jsme pochopili dobový kontext a důvody, které v 90. letech zastupitelstvo vedlo k prodeji budovy školy. Radka nás dále seznámila s iniciativou spolku Statenice spolu, který zakládá dětskou skupinu a pracuje na získání dotace pro rekonstrukci tzv. " kulturního domečku" vedle budovy úřadu.

Paní starostka Šmardová nás seznámila s projektem školky na Parádnici. Beseda byla živá a přinesla mnoho informací a podnětů. Architekt Roman Brychta ji na závěr shrnul v bodech v zápise, který přikládáme na fotografii. Přirozeně se otevřelo také téma revitalizace zámku. Tomu bude věnována celá příští beseda, na kterou Vás zveme 22. 8. opět od 19 hodin.

Děkujeme rodičům malých dětí, že si zajistili společné hlídání v podkroví úřadu, a tak nás kromě letadel již nic nerušilo.

Zapsala: Zuzana Brychtová Horecká

Zápis Romana Brychty