III: ZÁMEK

22.08.2018

ZÁPIS Z BESEDY

Beseda o budoucnosti Statenic II: Zámek

Schůzka s panem Manghi:

 • V pondělí 20.8.2018 proběhla na OÚ za přítomnosti paní starostky Miroslavy Šmrdové schůzka s panem Manghi
 • Pan Manghi chce do konce roku 2018 vybrat nový koncept rekonstrukce celého objektu kolem Zámku - zadávají 5 projektovým kancelářím
 • Objekt bude zahrnovat rezidenční bydlení, komerční prostory i veřejné prostory - specifikace jednotlivých prostor nedali k dispozici
 • p. Manghi je otevřen jednat o občanské vybavenosti a obecním využití
 • rekonstrukce zámeckého komplexu není podmíněna výstavbou Areálu Boušovský a opačně
 • p. Manghi může dotovat výstavbu mateřské školy na Parádnici pokud nedostane obec dotace

Beseda:

Besedy se zúčastnila Ing. Arch. Vaňková, která přestavila svou diplomovou práci věnovanou rekonstrukci zámeckého objektu.

Z debaty vyplynuly následující body:

 • Zjistit na památkovém úřadu možný větší tlak na majitele ohledně technického stavu komplexu
 • Jak vstoupit do procesu navrhování projektu? Abychom nebyli postaveni před hotový projekt s nímž již nepůjde nic udělat...
 • Předkládat p. Manghi návrhy obce a občanů na to, co bychom v zámeckém komplexu chtěli - výsledky hlasování o návrzích viz. níže

Územní plán:

 • Alfa Praha má podepsanou dohodu o investičním podílu obce a Alfa Praha na výstavbě čistírny odpadních vod (ČOV)
 • Alfa Praha financuje projekt ke stavebnímu povolení a pozemky
 • Obec bude vybírat dodavatele
 • ČOV je plánovaná na 6 000 ekvivalentů, z toho 2 800 ekvivalentů zaplatí Alfa Praha (2 500 Areál Boušovský a 300 ekv. Zámek). Zbytek zaplatí obec.
 • ČOV podmiňuje realizaci výstavby Boušovský
 • V roce 2006 zastupitelstvo za 18 mil. Kč umožnilo v Areálu Boušovský zahuštění výstavby a zkrácení doby výstavby
 • Alfa Praha má stavební povolení na 82 domů a na vodojem
 • Projekt na rekonstrukci zámeckého komplexu musí projít schválením obce!!!

Návrhy občanů a hlasování o obecním využití zámeckého komplexu:

 1. Společenské centrum - multifunkční sál pro divadelní představení, divadlo, galerii, tělocvičku, koncerty: 15 hlasů
 2. Zdravotní středisko: 0 hlasů
 3. Obecní úřad: 10 hlasů
 4. Mateřská školka:  4 hlasy
 5. Základní škola: 7 hlasů
 6. Knihovna: 5 hlasů
 7. Obnovení kaple sv. Ludmily: 12 hlasů
 8. Sad: 2 hlasy
 9. Pivovar - restaurace: 10 hlasů
 10. Cukrárna: 0 hlasů
 11. Pečovatelský dům pro seniory: 1 hlas
 12. Klub pro seniory: 0 hlasů
 13. Zámecká expozice: 1 hlas
 14. Občerstvení: 1 hlas
 15. Obecní lázně: 0 hlasů
 16. Obecní sauna: 1 hlas
 17. Policejní stanice: 2 hlasy
 18. Pošta: 1 hlas
 19. Bankomat: 0 hlasů
 20. Psí hřiště: 1 hlas
 21. Hudebna - zkušebna: 1 hlas
 22. Venkovní podium: 0 hlasů
 23. Obchody: 0 hlasů

Zapsala: Pavlína Talacko