ILONA ČEPELOVÁ

13.03.2019

Tým: Barbora Molčíková, Natálie Púčiková, Jana Volemanová
pod vedením knihovnice Barbory Černohorské

Paní Čepelová (dříve Chundelová) na fotografii z ochotnického divadelního souboru (uprostřed).