JARNÍ PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ

09.03.2019

se Zuzanou Vlčinskou, sobota 9. 3. 2019 od 10 do 17 h v Cihelně
(Za Cihelnou 198, Statenice-Černý vůl)

Očista a nabíjení vlastním hlasem a společným zpěvem

Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou, nebo kdo si chce prostě jen zazpívat. Nemusíte "umět zpívat", stačí mít chuť to zkusit. Citlivost je tady důležitější než naučená dovednost. Při zpívání aktivujeme celé naše tělo, pracujeme s dechem a hlasem a máme příležitost tak sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

Mgr. Zuzana Vlčinská, muzikoložka a terapeutka.

Více než dvacet let se věnuje práci se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací.

Cena 1100,- Kč

Pořádá Knihovna J. M. Hovorky - Obývák vesnice

Přihlásit se můžete na:

obyvakvesnice@gmail.com

www.prozitkovezpivani.cz

www.cihelna198.cz