BESEDA: ZELEŇ U PAMÁTNÍKU

06.03.2019

ZÁPIS Z BESEDY
Termín: 6. 3. 2019
Místo: Knihovna J. M. Hovorky - Obývák vesnice
Hosté: Bc. Jakub Fanta, Ing. Marek Žďárský a Edita Prokešová, Dis.

Vzhledem k tomu, že stav zeleně kolem Památníku padlých ve Statenicích je
z bezpečnostního hlediska nevyhovující, rozhodl se místní arborista Jakub Fanta uspořádat besedu v knihovně na toto téma. Přizval dalšího arboristu Marka Žďárského
a paní Editu Prokešovou ze Spolku pro obnovu parku Parádnice.

Na besedě se veřejnost mohla seznámit s důvody, proč je nutné některé stromy pokácet. Lípy u památníku jsou napadeny dřevokaznou houbou, která postupuje od kořenů dále do stromů a stromy jsou díky tomu nestabilní. Účastníci a účastnice besedy byli detailně seznámeni s výsledky měření akustickým tomografem, ze kterých je patrné, že tyto stromy se již zachránit nedají. Kácení proběhne 30. března.

Zazněl zde také návrh na obnovu a doplnění zeleně na tomto místě (vysazení jednoho dominantního stromu, náhrada thují pyramidálními duby, doplnění květinovým záhonem), který přednesla paní Edita Prokešová, která se již v minulosti stavem zeleně v obci zabývala.

Akad. mal. Petr Šmaha přinesl svou kresbu, kterou vytvořil z dobové fotografie. Je zde patrný kříž stojící za pomníkem. Vzniká tedy možnost kříž opět na jeho původní místo vrátit. Jakub Fanta se zavázal k tomu, že do podzimu bude iniciovat vypracování několika návrhů, z nich potom bude jeden vybrán a zrealizován.

Zapsali Jakub Fanta a Barbora Černohorská

Foto (výřez): Dagmar Plotěná


KE STAŽENÍ: ODBORNÉ POSUDKY OBJASŇUJÍCÍ DŮVODY KÁCENÍ OBOU LIP

ak. mal. Petr Šmaha, kresba památníku dle dobové fotografie