KRONIKA OBCE STATENICE 2020

30.04.2021

Kroniku lze na stránkách obce stáhnout v digitání podobě.
kronikářka: Bohuslava Krčková
popis: originální výtisk
počet stran: 31