KRONIKA OBCE STATENICE 2021

04.01.2023

Kroniku lze na stránkách obce stáhnout v digitání podobě.
kronikářka: Bohuslava Krčková
popis: originální výtisk
počet stran: 29