LISTOVÁNÍ: DOBRÝ PROTI SEVERÁKU

26.03.2023

od 17:30. DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
Scénické čtení s herci Věrou Hollou a Lukášem Hejlíkem nebo Pavlem Oubramem. Romantický a vtipný příběh na tenkém ostří mezi absolutním neznámem a nezávaznou intimitou.
Uvádíme u příležitosti akce: březen měsíc čtenářů.

Co je to LiStOVáNí?
Projekt LiStOVáNí představuje každý měsíc zajímavé a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. Za šíření čtení a čtenářství mělo ve svém čase LiStOVáNí záštitu Ministerstva školství.
Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.
www.listovani.cz


O tuto akci očekáváme velký zájem.
Můžete si zarezervovat místo na: knihovna@statenice.cz