PETR ŠMAHA

13.03.2019

Tým: Jan Petera, Dominika Šenová
pod vedením knihovnice Zuzany Brychtové Horecké

Pan Petr Šmaha při natáčení rozhovoru v Knihovně J. M. Hovorky.
Zleva: Dominika Šenová, Petr Šmaha, Jan Petera, Natálie Púčiková a Jana Volemanová. Natálie a Jana pracovaly na reportáži s pamětnicí Ilonou Čepelovou.

Výlet na Olšanský hřbitov, kde pan Petr Šmaha každoročně uctívá památku Josefa Mánesa a jeho rodiny.

V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme navštívili společně s malířem Petrem Šmahou Olšanský hřbitov. Ráno jsme se sešli s paní starostkou na konečné zastávce autobusu 356 a vyrazili do Prahy. Cestou se k nám přidal soused Jaroslav Trachta. Z Bořislavky jsme metrem dojeli až na Flóru a tam už na nás čekal Olšanský hřbitov.
Celou dobu vládla svěží a pohodová nálada, vydařilo se nám i počasí. Pan Šmaha nám vyprávěl o životě Josefa Mánesa a jeho příbuzných. Když jsme přišli ke hrobům, vytáhl pan Šmaha z tašky dva velké věnce, společně jsme je nazdobili a položili na hroby.
První hrob patřil Josefu Mánesovi a jeho dvěma sourozencům, zatímco druhý hrob J. M. Hovorkovi a jeho manželce Josefíně, nemanželské dceři Josefa Mánesa. Potom jsme se zašli podívat na místo, kde byl původně Hovorkův hrob. Správa hřbitova se rozhodla ho přesunout, aby byla rodina Mánesů pohromadě.
Napsali Honza Petera a Dominika Šenová, děti pracující na projektu Příběhy našich sousedů