PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

13.11.2018

Od 18:30 v knihovně. Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů (ve spolupráci s Post Bellum). Na projektu pod vedením nás knihovnic pracovaly 2 skupiny dětí od 12 do 16 let. Dominika Šenová a Jan Petera zpovídali pamětníka Petra Šmahu, malíře žijícího v Černém Volu, jehož život je úzce spjat s Josefem Mánesem a jeho rodinou, tedy i statenickým rodákem Josefem Miroslavem Hovorkou. Dívky Natálie Půčiková, Jana Volemanová a Barbora Molčíková se zabývaly osudem paní Ilony Čepelové, pamětnice slavné éry místního ochotnického divadla, které vedl její otec.

Během slavnostního večera si můžete poslechnout zkušenosti dětí z práce na projektu a především jejich audioreportáže, můžete se seznámit s oběma pamětníky a prohlédnout si výstavu historických fotografií Statenic, Černého vola, fotografie z ochotnického divadla nebudou chybět. Výstavu tvoříme ve spolupráci s Bohuslavou Krčkovou, Monikou Pokornou, Robertem Součkem, paní Ilonou Čepelovou a panem Petrem Šmahou.

Zdarma. Akce je podpořena grantem od OÚ Statenice. Děkujeme!!