Středočeský Kramerius 2018

05.10.2018

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Ocenění pro nejlepší dobrovolné knihovníky Středočeského kraje Středočeský Kramerius 2018 v Týdnu knihoven ve velké studovně

Ve středu 3. října se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně uskuteční již 7. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Tento titul získá pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

Oceněné knihovnice získají diplom, finanční odměnu, samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své knihovně, a další drobné dary. Ceny předá zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, spolu se spisovatelem Michalem Vieweghem.

Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Schvaluje je Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, jejíž členové se v letošním roce také slavnostního předání ceny zúčastní, a následně také Rada Středočeského kraje.

Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře. Pět výše uvedených knihoven vybírá oceněné podle řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj.

Nominované knihovnice

  • Bc. Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč (KH)
  • MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora Černohorská, Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích (KL)
  • Jana Kuncířová, Obecní knihovna Byšice (MB)
  • Dana Schovánková, Obecní knihovna ve Bzové (PB)
  • Marie Vrbová, Obecní knihovna v Ratměřicích (BN)

Zdroj: https://svkkl.cz/akce/218