POSLÁNÍ A ROLE KNIHOVEN

13.09.2019

Účastnily jsme se workshopu, jehož náplní bylo definovat poslání českého knihovnictví.

Jednotlivé workshopy jsou realizovány díky podpoře dotačního programu
VISK1 Ministerstva kultury ČR.

https://koncepce.knihovna.cz/poslani-a-role-knihoven/