UKOLÉBAVKY se Zuzanou Vlčinskou

15.11.2019

Od 18:00 do 20:30. 
S obecním úřadem Statenice a Zuzanou Vlčinskou jsme pro Vás připravili hlasovou dílnu, na které se naučíme několik ukolébavek, něžných i rozverných, známých i neznámých ve vícehlasých úpravách.
Dílna vyústí ve společné zpívání na vítání občánků, které se koná druhý den 16. 11. dopoledne v 10h v knihovně.
Dílna je pro Vás zdarma, zpívání na vítání občánků je však podmínkou účasti na dílně.

Mgr. Zuzana Vlčinská, lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka a matka dvou dětí. Ve své práci spojuje hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají ji psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věří, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše. Hudebně tkví její kořeny ve slovanském folkloru a v evropské hudbě od počátků do 20. století. Je lektorkou České Orffovy společnosti.

https://www.prozitkovezpivani.cz