V. ASTROVEČER: NÁVŠTĚVA ŠTEFÁNIKOVY HVĚZDÁRNY

29.05.2024

21:00 / sraz před hvězdárnou, adresa: Strahovská 205, Praha 1 / přihlášky na e-mailu: knihovna@statenice.cz

Již pátý oblíbený astrovečer se Slávkem Frkem.
Další vás čeká ve středu 5. 6. a bude na téma čas. Doporučujeme se včas přihlásit, astrovečery bývají plné. 
Přihlášení na: knihovna@statenice.cz