VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU

09.10.2018

Téma: Vybudování, provoz a náplň činnosti komunitního centra.
Od 18h v knihovně. Hlavní náplní veřejného projednání bude:
1. Seznámení s projektem a rekonstrukcí komunitního centra
2. Náplň činnosti komunitního centra
3. Pro koho komunitní centrum bude
4. Jak budeme financovat fungování komunitního centra
Následovat bude diskuse

Těšíme se na Vaši účast!

Za obec Statenice  a za Statenice spolu, z.s.
Ing. Miroslava Šmardová (starostka) a Radka Vráželová (předsedkyně spolku)
kontakt: statenice.spolu@gmail.com