Zpěvácká dílna – KDE DOMOV MŮJ?

07.10.2018

Od 16:30 do 19:00 v knihovně. Dílnu vede Zuzana Vlčínská.
Naše mimořádná a krásná státní hymna přináší možnost nahmatat a celostně prožít odpověď na úvodní otázku. Téma domova, místa, kam patřím a které je opravdu moje, je důležité v každém věku. Přijďte se prozpívat k novému náhledu nebo hlubšímu uvědomění, nebo si jen zopakovat, kolik krásy a patosu tato píseň obsahuje.

Dílna je určena dospělým. Počet míst v dílně je omezen. Dílna je zdarma – dárek pro Vás od knihovny ke kulatým narozeninám republiky! Přihlásit se můžete na obyvakvesnice@gmail.com.

Mgr. Zuzana Vlčinská je muzikoložka, zpěvačka a psychoterapeutka, lektorka české Orffovy společnosti. Ve svém pedagogicko-terapeutickém přístupu nazvaném Prožitkové zpívání spojuje hlas, pohyb, muzikalitu a práci s imaginací a emocemi. Více než dvacet let se věnuje zpívání se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací. Je autorkou dvou publikací. Více informací na www.prozitkovezpivani.cz.