Obývák vesnice rozhodně není uzavřená společnost. Naopak!

01.12.2017

Zpravodaj Statenic a Černého vola, prosinec 2017