PANSKÝ DVŮR PO ROCE 1848

str. č. 22 a 23 z knihy Hanky Müllerové "František Slavomír Štěpánek 1824-1899", vydala Obec Statenice, 2024