KALENDÁŘ AKCÍ

Akce jsou řazeny v časové posloupnosti zleva doprava. Proběhlé akce nemažeme.

U příležitosti stoletého výročí knihovny uvádíme pátrací
rodinnou hru PO STOPÁCH VÁCLAVA BŘEZINY.

Hra se odehrává ve Statenicích a má celkem 12 zastavení,
trvá asi 60 minut v nenáročném terénu.
Poprvé byla uvedena 9. října 2020 u příležitosti Noci s Andersenem. Na hře spolupracovali kronikářka Bohuslava Krčková a ilustrátor Jakub Zich, který vytvořil...

ZRUŠENO (vládní opatření) Od 10h. Tentokrát bude klub obohacen o autorské čtení povídek z prostředí Statenic. Povídky napsala a přečte rodačka Libuše Tomková (dříve Koláčková).

ZRUŠENO (vládní opatření) Od 20:00 v knihovně. Režie: Pedro Almodovar. FK vede Lýdia Čechová.
Z důvodu omezení počtu osob ve vnitřních prostorách na 10 je potřeba se na promítání předem přihlásit do úterka 20. 10. na e-mailu lydiacech@gmail.com. Pokud se nepřihlásí dost diváků nebo budou zpřísněna opatření, promítání bude zrušeno.
Sledujte fb...

ZRUŠENO (vládní opatření) Od 18:30 do 21:00, pro děti i dospělé, vedou Eliška a Slávek Frkovi. K dispozici budou hry z knihovny, s sebou můžete přinést vlastní hry a drobné občerstvení. Zdarma.
Photo: Christopher Paul High by Unsplash

ZRUŠENO (vládní opatření) Od 19h v knihovně.
Starostka MgA. Apolena Novotná a její host Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní městské části Praha-Suchdol vás seznámí s tématem: Doprava v našem regionu a projekt SMACKER

Oblíbené nocování v knihovně sice přesunume na vhodnější časy, ale tradiční bojovky se nevzdáme. Zveme děti od 6 let (mladší s doprovodem) k pátrací hře PO STOPÁCH VÁCLAVA BŘEZINY, kterou jsme ve spolupráci s kronikářkou Bohuslavou Krčkovou a ilustrátorem Jakubem Zichem připravili ke 100. výročí vzniku obecní knihovny. Učitel Václav Březina zde byl...

Pro všechny seniory a seniorky, kteří mají chuť se scházet, povídat si, půjčovat knihy, hrát deskové hry, vzájemně se seznamovat a společně něco podnikat.
Zdarma
Pod vedením Ivany Sýkorové
(kontakt tel: 603 263 070)
Každé 1. a 3. pondělí v měsíci
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., atd mezi 10 a 12 hodinou....

Dílna s Marianou Novotnou a jejím šicím cirkusem.
od 19 do 21h
Přijďte si ušít ekopytlík k radostnému nakupování ovoce, zeleniny a pečiva.

Pro všechny seniory a seniorky, kteří mají chuť se scházet, povídat si, půjčovat knihy, hrát deskové hry, vzájemně se seznamovat a společně něco podnikat.
Zdarma
Pod vedením Ivany Sýkorové
(kontakt tel: 603 263 070)
Každé 1. a 3. pondělí v měsíci
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., atd mezi 10 a 12 hodinou....

Sešitová dílna z recyklovaného papíru pro děti i dospělé. Budete mít možnost vyrobit si jeden a více sešitů, vybrat si z různých barev papírů i bavlnek a součástí bude i razítková dílna.

15:00-16:30 první turnus pro 10 osob
16:30-18:00 druhý turnus pro 10 osob