KRONIKA OBCE STATENICE 2014

30.01.2015

Kroniku lze na stránkách obce stáhnout v digitání podobě.
kronikářka: JUDr. Jitka Lenková
popis: originální výtisk
počet stran: 75