IV: SOKOL

19.11.2018

ZÁPIS Z BESEDY
Beseda O budoucnosti Statenic IV: Sokol

Přítomni:
Starostka: Apolena Novotná
Zastupitel: Jaroslav Trachta
Sokol: Jitka Lenková, Soňa Tobišková, Matěj Maxa
Přednáška o historii Sokola ve Statenicích: Bohuslava Krčková

Celkem přišlo 17 lidí

V první polovině večera nás paní Bohuslava Krčková seznámila s bohatou historií místního Sokola včetně promítání dobových fotografií.
Druhá polovina byla věnována besedě o současnému stavu a budoucnosti Sokola.

Současnost Sokola:

 • V současnosti má Sokol 30 členů
 • 3 oddíly (fotbalový, taneční - páry, taneční - jednotlivci)
 • 1x ročně valná hromada, vždy v březnu
 • Výkonný výbor se schází 1x za měsíc
 • Pořádá zájezdy, například do Legolandu
 • Pořádá Dětský den
 • Na hřišti se odehrávají společenské akce, spolupracuje s Čarodějnicemi od Juliány a obcí
 • Sokol v minulé době uskutečnil nábor do různých sportovních kroužků, ale pro nezájem nemohly být otevřeny. Opět se zde projevuje důsledek absence školky a školy ve Statenicích.

 • Sokol uvítá příliv nových a aktivních členů
 • Členem Sokola se může stát kdokoliv, kdo nemá aktivní členství v jiné Jednotě sokolské

Příjmy:

 • příspěvky: 500 Kč/rok dospělý, 50 Kč navíc v roce sletu, děti 200 Kč/rok
 • pronájem Sokolovny (30 000,-/měsíčně)
 • pronájem pozemků pod chatkama
 • nemusí platit za pronájem pozemků u hřiště, pronajímá obec za 1 Kč, Sokol za to seká Parádnici
 • Sokol je zapsaný spolek, nemůže vykazovat zisk
 • dotace z letiště
 • jiné dotace (nespolehlivý zdroj)
 • obec: grantový program
 • námět z publika: vybírat vstupné na fotbal (z důvodů údolní nivy není ale možné postavit ploty)
 • část příspěvků členů se odvádí do župy (150Kč/člen), župa může něco vracet za určitých podmínek (nespecifikováno)

Fotbal:

 • jeden ze tří oddílů Sokola

 • největší náklad Sokola je na fotbal a z toho nejvíc jde na údržbu hřiště

 • hrajeme nejnižší ligu

 • asi 30% hráčů je ze Statenic

 • pronájem hřiště jiným organizacím se ukázalo jako nevhodné, hřiště se ničí a náklady na jeho opravu výrazně převyšují částku za pronájem (námět z publika: vliv údolní nivy?)

 • budovy hřiště patří Sokolu

Sokolovna:

 • Minulé vedení Sokola v roce 2011 pronajalo sokolovnu na 11 let, čímž zablokovalo možnost jejího využití pro sportovní a společenské akce Sokola a obce
 • Sokol má zájem o návrat Sokolovny k jejímu původnímu účelu

 • Sokol vytváří rezervy na nutnou rekonstrukci

 • Zpracovává koncepci jejího budoucího využití a zdrojů financování

 • Sokolovna byla postavená v roce 1937 dobrovolníky - členy Sokola (vydělali si na ní divadlem)

Na závěr se 5 účastníků besedy přihlásilo do Sokola.

Knihovnice požádaly o možnost využití malé místnůstky v prostorách knihovny, kterou momentálně Sokol využívá k uskladnění administrativy, byla projevena ochota věc projednat a vyjít knihovně vstříc.

Knihovna J. M. Hovorky - Obývák vesnice nabídla Sokolu spolupráce při informování veřejnosti a propagaci Sokola.

Zapsaly Zuzana Brychtová Horecká, Barbora Černohorská, Zuzana Hanáčková a doplnil Matěj Maxa