VOČKO STATENIC

29.09.2021

Dětská redakce Zpravodaje Statenic a Černého Vola – Vočko Statenic. Probíhá pod vedením knihovnic Báry a Zuzky a studentky Dominiky Šenové. Každou středu od 17 do 18h. Pro děti od 10 do 15 let. Zdarma. Výstupy dětí jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji Statenic a Černého Vola. Hledáme další děti! Ukázky tvorby dětské redakce najdete zde >>