DĚTSKÁ REDAKCE

VOČKO STATENIC

Tým dětské redakce obecního Zpravodaje se schází a tvoří v knihovně pod vedením studentky Dominiky Šenové a knihovnic každou středu od 17 do 18h. Výstupy dětské redakce jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji Statenic a Černého Vola.

UKÁZKY TVORBY:

Jedno podzimní odpoledne se redakce Statenické Vočko ponořila do japonské poezie haiku. Z vodopádu nápadů se členům mistrně podařilo napsat svá vlastní díla. Všechna se ale musela řídit řadou pravidel. 1.Báseň musela mít tři řádky. 2. Na první řádku muselo být pět slabik, na druhém sedm a na třetím opět pět. 3. Báseň měla ve čtenáři vyvolávat...

SPORT

27.11.2019

ZÁPASY 100 LET SOKOLA:
AC Sparta Praha stará garda vs SK Sokol Statenice

PAVOUK, LOPATKA A NOVÝ ROK
Pavouk žil za domem u stromu. Jednoho dne honil mouchu. Ta zalétla oknem do sklepa. Pavouk tam skočil za ní. Okno zapadlo a pavouk je uvězněný ve sklepě. Když hledal cestu ven, našel hrobku svého dědy. Jeho děda byl průzkumník, kterého v neúprosném boji skolil červený mravenec. S černým svědomím ho mravenec pohřbil. S...

MYŠÁK FRAJER, 1. díl
Myšák si žil krásně v Praze. Jednoho dne se vydal na výlet a došel do krásné obce Statenice. Statenice byly krásné. Strávil tam jeden den. Našel dobrý sýr vzadu za obchůdkem smíšeného zboží. Byl moc dobrý. Další den potkal přítelkyni myš. Myšák byl okouzlen její krásou. Jednoho krásného večera se bavili o tom, jak se tu...