Michal Čunderle: JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE

26.09.2018

Od 16:30 v knihovně. Čtení z knížky s hudbou Přemysla Ruta. Čte autor Michal Čundrle a ilustrátor Jakub Zich, kamarádi z Černého Vola. Knížka Jak byla vosa Marcelka ráda, že je, vyšla v nakladateství Brkola. www.brkola.cz
Koná se v rámci Dětského klubu Hovorka SPECIÁL. Můžete přijít i když nenavštěvujete Dětský klub pravidelně. Zdarma.

Tuto akci spolufinancuje obecně prospěšná společnost PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY z grantu PŘEMYSLOVSKÝ MĚŠEC. Děkujeme!
www.premyslovci.cz